22 lipca 2023 r weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r.

Celem wprowadzenia powyższych przepisów jest uporządkowanie stanu prawnego pojazdów poprzez wyeliminowanie z systemu pojazdów, które np. zezłomowano, a nadal ujęte są w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako pojazdy aktywne. Bardzo często właściciel pojazdu, który powinien zostać wyrejestrowany nie posiada dokumentów, na podstawie których, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, można wydać decyzję o wyrejestrowaniu. Przepisy te są również korzystne dla osób, które nie spełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Nie będą musiały wnieść opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, którego faktycznie nie posiadają a jednocześnie dane zgromadzone w systemie będą odzwierciedlały stan faktyczny liczby pojazdów aktywnych.

Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa 10 czerwca 2024 r. Do tego czasu możliwe jest uzupełnienie danych pojazdów w zakresie danych ubezpieczenia oraz badania technicznego. Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z mocy prawa może podlegać ponownej rejestracji w przypadku spełnienia przez Właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Wykaz pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji znajduje się w załączniku obwieszczenia Prezydenta Miasta Siedlce, które jest opublikowane pod adresem https://bip.siedlce.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D227967


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/