Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wraz z zespołem Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej prowadzą wśród mieszkańców województwa mazowieckiego badanie ankietowe związane z rozpoznaniem niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego w oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych.

Każda opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa swojego najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Ankieta umożliwi identyfikację i ocenę syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości w Państwa gminie. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie.

Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

  1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl
  3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl