Miasto Siedlce oraz gminy Dzierżoniów i Mrozy zostali laureatami Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Prezydent Bronisław Komorowski, podczas gali, która odbyła się 15 maja gratulował nagrodzonym i dziękował za wspólne działania wokół wspólnej sprawy, jaką jest polska rodzina.
W imieniu Miasta Siedlce nagrodę odebrała zastępca Prezydenta Anna Sochacka. Konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny", który jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny, aby mogły stać się wzorcem i inspiracją dla innych samorządów. Nagrody laureatom wręczył prezydent RP Bronisław Komorowski z Małżonką podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim.
- Klimat tego spotkania jest znakomity, co sądzę, że można interpretować jako zapowiedź, że generalnie klimat wokół spraw rodzinny będzie coraz lepszy w całej Polsce – powiedział prezydent. Bronisław Komorowski gratulował wszystkim, którzy zrobili dużo, aby klimat był coraz lepszy, zarówno tym, którzy zostali zgłoszeni, jak i szczególnie nominowanym i laureatom. – Dziękuję za wszystkie działania, które się kryją za tymi wyróżnieniami – podkreślił. Prezydent wskazywał też na potrzebę działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu demograficznego.
- Życzę wszystkim, abyśmy w tym klimacie zbudowali wielki program polityczny, adresowany do całej Polski, obejmujący wszystkie zjawiska istotne z punktu widzenia konieczności przełamania kryzysu demograficznego, ale także z punktu widzenia budowania tego naturalnego, najbliższego każdemu z nas – szczęścia rodzinnego – powiedział.
Laureatami Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej zostali:
• w kategorii "Inicjatywy Międzypokoleniowe" - Gmina Dzierżoniów - za budowanie "Międzypokoleniowych mostów", które aktywizują seniorów i wzmacniają więzi międzypokoleniowe;
• w kategorii "Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci" - Gmina Mrozy - za program "Dobrze jest być dzieckiem w gminie, bo Gmina Mrozy przyjazna dziecku i rodzinie", który wspiera mieszkańców w pełnieniu ról rodzicielskich;
• w kategorii otwartej - Miasto Siedlce - za projekt "Miasto przyjazne rodzinie" – systemowo wspierający rodziny poprzez programy budownictwa komunalnego i socjalnego, program "3+ Siedlecka Duża Rodzina" oraz działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością;
Do Konkursu wpłynęło blisko 250 wniosków. Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka. Podczas środowej gali zostali zaprezentowani wszyscy nominowani do nagrody. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy.
Uczestnicy gali mogli wysłuchać utworów w wykonaniu Chóru Alla Polacca działającego przy Teatrze Wielkim.

Miasto Siedlce zostało laureatem konkursu Filary Polskiej Gospodarki. Spośród 10 samorządów wyróżnionych w rankingu, Siedlce zajęły drugie miejsce wyprzedzając Ostrołękę, Płock i Warszawę.
We wtorek 23 kwietnia 2013r. podczas finałowej gali konkursu Prezydent Wojciech Kudelski odebrał przyznane Siedlcom wyróżnienie. Uroczyste spotkanie, na którym obecni byli również Przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś, a także zastępcy prezydenta Anna Sochacka i Jarosław Głowacki rozpoczęło się od wykładu przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa. Michał Markowski – główny ekonomista ministerstwa przedstawił założenia Programu "Inwestycje Polskie". Zachęcał samorządowców do prowadzenia inwestycji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której oprócz licznie zebranych samorządowców i przedstawicieli firm wzięli również udział partnerzy rankingu z Orange, PGE i Orlen. Dyskutowano w jaki sposób połączyć potencjał samorządu i sektora prywatnego w pozyskiwaniu funduszy i wspólnym prowadzeniu inwestycji. U progu nowej perspektywy budżetowej UE wiele samorządów, które aktywnie pozyskiwały pieniądze z funduszy, przechodzi obecnie trudności finansowe. Podkreślano również, że dużym obciążeniem dla samorządów jest dokładanie nowych zadań, na które nie zawsze zabezpieczane są pieniądze w budżecie państwa.
Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika "Puls Biznesu" i znaną firmę specjalizującą się w badaniu opinii publicznej Millward Brown SMG/KRC. Jego celem jest wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu. Dzięki głosom samorządowców z Mazowsza, Siedlce otrzymały tytuł Samorządowego Menadżera Regionu. Oceniano przede wszystkim: zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości),efektywne budowanie aktywności społecznej. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłoniły spośród siebie gminy - liderów w województwie, w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie.
Prezydent Wojciech Kudelski dziękował samorządowcom z regionu. Drugie miejsce w rankingu zawdzięczamy głosom naszych sąsiadów z Mazowsza. Tym bardziej cenne jest dla mnie to wyróżnienie, że zdobyliśmy je dzięki uznaniu naszych kolegów samorządowców. Dziękując za te głosy i uznanie chcę również podkreślić, że żadne sukcesy nie były by możliwe gdyby nie ciężko pracujący mieszkańcy miasta, których podatki pozwalają na realizację wielu inwestycji.
Ranking mazowieckich firm:
Miejsce 5 – Firma JBB, 4 – Energa Elektrownia Ostrołęka, 3 – LG Elektronics, 2 – Mostostal, 1 – PKN Orlen.
Ranking Samorządowych Menadżerów Regionu na Mazowszu:
Miejsce 6 – Ostrołęka, 5 – Płock, 4 – Warszawa, 3 – Mszczonów, 2 – Siedlce, 1 – Grodzisk Mazowiecki.

Miasto Siedlce otrzymało tytuł "Sportowa Gmina 2012" przyznawany przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Siedlce wyróżniono za rozwój infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji w mieście oraz wysokie nakłady na sport i rozwinięty system stypendiów sportowych.
W Warszawie odbyła się VII Gala Sportowej Polski podczas, której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia PRODUKT NA MEDAL 2013 oraz SPORTOWA GMINA 2012, a także statuetki AMBASADOR. Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Nadesłane ankiety weryfikacyjne oceniała kapituła w składzie: Monika Filipiuk, Specjalista ds. funduszy UE, Ekspert PKIS, Grażyna Rabsztyn, Członek Zarządu Fundacji "Centrum Edukacji Olimpijskiej", Krzysztof Miklas, dziennikarz i komentator sportowy, Danuta Burzyńska, redaktor naczelna miesięcznika "Builder", Norbert Skupiński, redaktor naczelny miesięcznika "sportplus".
Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazło się Miasto Siedlce. Podkreślono rozwój infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji w mieście, wysokie nakłady na sport, inwestycje oraz system stypendiów sportowych. Zwrócono uwagę na osiągnięcia oraz sukcesy sportowe siedleckich sportowców oraz rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży. W imieniu Samorządu Miasta wyróżnienie odebrała Anna Sochacka - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła samorządy z całej Polski Miasto Siedlce znalazło się w towarzystwie między innymi: Gminy Mielnik, Gminy Kołobrzeg, Miasta Opole, Miasta i Gminy Końskie, Miasta Lublin, Miasta Bydgoszcz, Miasta Kraków, Miasta St. Warszawa.

31 stycznia 2012r. prezydent Wojciech Kudelski i przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś odebrali z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika trzy statuetki złotych gwiazd za aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich przez siedlecki samorząd.
Siedlce znalazły się w czołówce rankingu miast, powiatów i gmin opracowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dotyczył on pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Siedlecki samorząd jest liderem na Mazowszu jeśli idzie o skuteczność pozyskiwania środków z unijnych programów. Siedlce pozyskały najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z sumą 1549 zł na osobę w kategorii miast na prawach powiatu wyprzedziliśmy tu drugi Radom (628 zł) i trzeci Płock, który pozyskał 459 zł unijnego dofinansowania. Miasto bardzo dobrze wypada również jeśli idzie o całkowitą kwotę pozyskaną z Unii. 11 projektów zatwierdzonych do realizacji dało Siedlcom 155,6 mln zł. W tej kategorii lepsze są tylko Warszawa z 23 projektami za 853,6 mln zł i Radom, któremu udało się zdobyć 309,3 mln na finansowanie 17 projektów. Kolejne wyróżnienie dla Siedlec to "gwiazda" za aktywność. Miasto zajęło trzecie miejsce na Mazowszu pod względem ilości złożonych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Wysokie wymogi Mazowieckiej Jednostki spełniło pod tym względem aż 20 siedleckich projektów. Więcej dobrze opracowanych wniosków złożyły tylko Warszawa (66) i Radom (36).

Miasto Siedlce zostało laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2011 w kategorii "Najlepsze Miasto" na prawach powiatów. Jest to wyróżnienie przyznawane miastom, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego - czytamy w "Rz".
Miasta były klasyfikowane w dwóch etapach. Najpierw wybrano te, które najlepiej zarządzały finansami w latach 2007 - 2010 przeprowadzając najwięcej inwestycji. W drugiej części eliminacji punktowano dynamikę wzrostu wydatków majątkowych z uwzględnieniem wykorzystania środków unijnych, wartość pozyskanych środków UE w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie samorządów w stosunku do dochodów oraz wskaźniki takie jak rozwój transportu, łączności i ochronę środowiska. Klasyfikację oparto o dane pochodzące z Ministerstwa Finansów.
Siedlce znalazły się w drugim etapie do którego w sumie zakwalifikowały się 564 samorządy z całej Polski. Ostatecznie klasyfikacja objęła 64 ośrodki na prawach powiatu, które spełniły wysokie kryteria rankingu. Nasze miasto zdobyło 49,87 punktów i uplasowało się na 32 miejscu, wyprzedzając min. Białą Podlaską, Gliwice a także Ostrołękę. Liderem rankingu okazał się Poznań który w sumie zdobył 72,71 punktów rankingowych.

Godło TERAZ POLSKA

Miasto Siedlce jest laureatem godła TERAZ POLSKA.
Miasto Siedlce zostało laureatem konkursu Teraz Polska w kategorii gmin. 6 czerwca podczas uroczystej gali prezydent Wojciech Kudelski odebrał statuetkę z godłem promocyjnym. Siedlce znalazły się w gronie polskich miast i gmin spełniających najwyższe standardy inwestycyjne, środowiskowe i kulturalne.

Początki Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego sięgają 1991 roku. Wówczas pojawiła się inicjatywa Polskiego Programu Promocyjnego, której celem była promocja polskich przedsiębiorstw, produktów i usług w kraju i za granicą. Najlepsze z nich już od 20 lat nagradzane są Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" a od 2007 jest ono przyznawane także gminom. Kapituła Godła promocyjnego "Teraz Polska", pod przewodnictwem Prof. Michała Kleibera, Prezesa PAN doceniła Siedlce za politykę inwestycyjną, dostępność do infrastruktury technicznej, realizację polityki społecznej, a także wysokie standardy w zarządzaniu urzędem. Godło Teraz Polska to wspaniała marka, doskonale rozpoznawana w Polsce i zagranicą, od czerwca będzie promować także Siedlce.

Gmina Fair Play 2008

Miasto Siedlce zostało po raz trzeci wyróżnione nagrodą Gmina Fair Play. Wraz z tegorocznym wyróżnieniem Siedlcom przyznany został tytuł Złotej Lokalizacji Biznesu. Uroczysta gala VII edycji konkursu, podczas której zostały wręczone okolicznościowe dyplomy odbyła się 3 października w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W imieniu siedleckiego samorządu wyróżnienie odebrał prezydent miasta Wojciech Kudelski.

Certyfikat ISO 9001:2000

8 czerwca 2006 Prezydent Miasta Siedlce odebrał certyfikat potwierdzający spełnienie przez Urząd Miasta Siedlce wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.

Po przeprowadzeniu auditu zewnętrznego przez niezależną jednostkę certyfikującą
ZETOM - CERT, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Miasta Siedlce otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2001.
Przyznanie certyfikatu jest świadectwem pozytywnej oceny przez obiektywną jednostkę zewnętrzną, które należy postrzegać nie tylko jako pewną nobilitację, ale także kolejne wyzwanie dla Prezydenta Miasta Siedlce i Urzędu wobec potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

Mając na uwadze zapewnienie lepszej jakości usług oferowanych mieszkańcom i sprawne zarządzanie Urzędem Miasta Prezydent Miasta podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

Istotą Systemu Zarządzania Jakością jest ukierunkowanie na Klienta i ciągłe doskonalenie realizowanych działań.

Dla mieszkańców Siedlec oraz innych osób, urzędów, firm, instytucji i organizacji wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Siedlce daje korzyści poprzez:

Zwiększenie atrakcyjności:

  • potwierdzenie spełnienia standardów i norm jakościowych oraz organizacyjnych tworzących Urząd przyjazny dla klienta.

Zwiększenie efektywności:

  • lepsze wykorzystanie zasobów, poprawa jakości usług, tworzenie przyjaznej atmosfery obsługi oraz likwidowanie wszelkich barier w kontaktach pomiędzy Klientem a Urzędem,
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy lokalną społecznością a Urzędem m.in. poprzez uruchomione Biuro Obsługi Interesanta i udostępnianie kart informacyjnych,
  • pomoc mieszkańcom i wspieranie na każdym etapie załatwiania sprawy,
  • systematyczne wdrażanie metod i narzędzi powodujących skrócenie czasu jaki mieszkańcy poświęcają na załatwienie spraw w Urzędzie,
  • gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania procedur,
  • zapewnienie natychmiastowego i łatwego dostępu do informacji publicznej oraz informacji dotyczących bieżącego stanu sprawy załatwianej w Urzędzie,

Wzrost wiarygodności:

  • stworzenie stabilnych, stałych procedur i budowanie klimatu zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez Urzędu.

Usystematyzowanie działalności:

  • eliminacja zbędnych lub dublujących się działań, przewidywalność postępowania, jasno określone wymagania stanowiskowe i zakresy odpowiedzialności.

Przejrzyste Siedlce

Urząd Miasta Siedlce otrzymał Certyfikat za udział w akcji "Przejrzysta Polska" zorganizowanej w 2005 roku przez: "Gazetę Wyborczą", Fundację Agory, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Światowy. Wręczenie certyfikatów nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się 4 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej".

Certyfikat został przyznany za zrealizowanie następujących zadań:
I. Zasady przejrzystości.
Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
II. Zasady braku tolerancji dla korupcji.
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy/powiatowego.
III. Zasady partycypacji społecznej.
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
IV. Zasady przewidywalności.
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
V. Zasady fachowości.
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze
VI. Zasady rozliczalności.
Wydanie książeczki (informatora budżetowego dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003


Siedlce dziewiąte w rankingu "Wspólnoty" Dwutygodnik "Wspólnota" po raz trzeci zorganizował ranking inwestycyjny samorządów. Kryterium oceny była wysokość nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca. Pod uwagę wzięto inwestycje, jakich samorządy dokonały w latach 2001-2003. W gronie miast na prawach powiatu sklasyfikowano 47 samorządów. W tej stawce Siedlce uplasowały się na 9 miejscu. Jeszcze wyższe, bo 6 miejsce nasze miasto uplasowało się, gdy oceniano wydatki inwestycyjne bez dotacji.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Okolicznościowy dyplom, potwierdzający wysoką pozycję Siedlec wręczył prezydentowi Mirosławowi Symanowiczowi redaktor naczelny "Wspólnoty" Janusz Król, który w latach 90-tych był burmistrzem Stoczka Łukowskiego.