Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 10 marca 2021 r. Zarządzenie nr 18/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2021 r. określające harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Link do strony naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:  www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/

Link do strony naboru do szkół podstawowych
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl/

Natomiast postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych rozpocznie się 5 maja 2021 r. Zarządzenie nr 19/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2021 r. określające harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Strona dla rodziców zostanie otwarta z pierwszym dniem postępowania rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami naboru i ofertą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w jednostce pierwszego wyboru.