Prezydent Miasta Siedlce ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się na stronie internetowej www.siedlce.pl oraz zakładce BIP.

Cele i zakres działań zawarte są w regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie internetowej: www.frse.org.pl/kpo-bcu-informacje-o-naborze

Termin naboru ofert od 14 listopada2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-10 Siedlce


  1. Ogloszenie o naborze partnera BCU elektryka (pdf, 683kB) (doc, 63kB)
  2. Załącznik 1 - formularz oferty załącznik (pdf, 585kB) (doc, 62kB)
  3. Załącznik 2 - oświadczenie (pdf, 430kB) (doc, 40kB)
  4. Zmiana ogłoszenia (doc, 12kB)
  5. Informacja o wyborze_partnera do projektu (pdf, 72 kB)