Prezydent Miasta Siedlce ogłasza otwarty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru i terenów zieleni przyległych do niego, odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego Miasta. Zależy nam na uzyskaniu spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, tworząc atrakcyjną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, umożliwiającą realizowanie aktywności społeczno-kulturalnej Miasta.

Projekt winien zawierać twórczą analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Termin składania prac konkursowych – do 31.08.2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Poniżej znajduje się regulamin konkursowy oraz niezbędne materiały.


Pliki do pobrania:


 1. Regulamin konkursu (*.pdf)
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia (dla osób fizycznych) (*.pdf)
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu - Karta zgłoszenia (dla osób prawnych) (*.pdf)
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenie uczestnika konkursu (*.pdf)
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta identyfikacyjna uczestnika (uczestników) konkursu (*.pdf)
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wykaz członków zespołu autorskiego.pdf
 8. Załącznik nr 7a do regulaminu - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 9. Załącznik nr 7b do regulaminu - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 10. Mapa terenu (*.pdf)
 11. Pytania i odpowiedzi (*.pdf)