Prezydent Miasta Siedlce, informuje, że na terenie Miasta rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego.

Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych). Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020).

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, należy uznać, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

Inwentaryzacja będzie realizowana przez zewnętrznego wykonawcę firmę Grupa BST sp. z o. o. z Katowic, która wykonuje zlecenie na rzecz Miasta. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo epidemiczne Mieszkańców informujemy, iż zbieranie informacji w ramach inwentaryzacji będzie prowadzone sposobami innymi niż bezpośrednie wizyty ankieterów.

W porozumieniu z wykonawcą wprowadzono pakiet rozwiązań, które pozwolą zdalnie zgromadzić potrzebne dane. Każdy właściciel budynku lub lokalu ogrzewanego indywidualnie może wybrać najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie:

  • Wypełnić ankietę internetową dostępną pod tym linkiem.
  • Wysłać sms pod dedykowany numer 570 265 666 w treści wpisując słowo „tak”. Ankieter wykonawcy oddzwoni możliwie najszybciej i przeprowadzi ankietę telefonicznie lub umówi najdogodniejszy dla Państwa termin.
  • Zatelefonować pod dedykowany numer infolinii 530 718 064. Ankieter wykonawcy przeprowadzi ankietę od razu. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8-16.

Zakres zbieranych informacji obejmuje:


Dane adresowe.

Dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2, ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje etc.

Dane o źródle/źródłach ciepła: parametry urządzeń, ilość zużywanego paliwa, planowane zmiany etc.

Podkreślamy również, iż wszystkie informacje będą traktowane jako poufne i przetwarzane jedynie na potrzeby przyszłych projektów ekologicznych realizowanych na terenie Siedlec.

Zachęcamy do wzięcia udziału!