Galeria - Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 2016 r.