Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

 

   

 

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka"

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 170 520,76 zł
Wydatki/koszty kwalifikowane: 1 748 146,14 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 223 702,30 zł
Procent dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych
Okres realizacji: 2009-2013
Beneficjent: Miasto Siedlce

 

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku szkoły podstawowej która stanowi element kompleksowej strategii poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanej przez Miasto Siedlce od 2007 roku.

W ramach zadania wykonano:
- ocieplenie ścian
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizację instalacji c.o.
- instalację urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej, kuchni i jadalni

Oprócz działań termomodernizacyjnych, w obiekcie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne które pełnią funkcję użytkową i dydaktyczną. Energia elektryczna z ogniw wykorzystywana jest w pracowni przyrodniczej do celów naukowych oraz do zasilania opraw oświetleniowych na terenie szkoły

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »