Konta bankowe

Tytuł wpłaty
Bank i nr rachunku 
Wpłaty z tytułu: wypisy, wyrysy, opłaty komunikacyjne (rejestracja samochodu), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, poświadczenie miejsca zameldowania, udzielenie informacji publicznej.  ING Bank Śląski SA o/Siedlce 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
   
Wadia, kaucje za wynajem, kaucje mieszkaniowe, ING Bank Śląski SA o/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999
   
Opłata skarbowa ING Bank Śląski SA o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
   
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej. 
   
Podatek od nieruchomości osoby prawne Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.
   
Podatek rolny/leśny  osoby fizyczne Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej. 
   
Podatek rolny/leśny osoby prawne Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.
   
Podatek od środków transportowych Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.
   
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.
 

 

Załączniki: