Procedury

Niżej przedstawione procedury wyjaśniają sposób załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Siedlce.

Procedury zostały uszeregowane według spraw załatwianych przez poszczególne wydziały Urzędu oraz według haseł tematycznych. Zawierają informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia danej sprawy, opłat, miejsca złożenia i odbioru dokumentów oraz terminów.

Do procedur, są załączone wzory wniosków, które można wypełnić, wydrukować a następnie złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

wg Wydziałów

 

wg Haseł

 
 • Alkohol
 • Akta stanu cywilnego
 • Budowy i remonty
 • Dane osobowe
 • Domena internetowa
 • Dowody osobiste
 • Drogi
 • Działalność gospodarcza
 • Informacja publiczna
 • Ewidencja gruntów i nieruchomości
 • Geodezja
 • Gospodarka odpadami
 • Grunty rolne
 • Licencje, zezwolenia
 • Małżeństwa, urodzenia, zgony
 • Meldunki
 • Nieruchomości
 • Ochrona środowiska
 • Opłata skarbowa
 • Petycje
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawa jazdy
 • Rejestracja pojazdów
 • Sprawy mieszkaniowe
 • Strefa płatnego parkowania
 • Świadczenia rodzinne
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
 • Wybory

 

Filtruj   filtruję... | wyczyść filtr