Telefony alarmowe

Nazwa Telefon
TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE

999
25 633 19 99

STRAŻ POŻARNA

998
25 644 24 13
25 644 59 78

POLICJA

997
25 643 23 60
25 643 22 22
25 643 26 17
25 633 74 70
25 632 14 77

STRAŻ MIEJSKA

25 794 39 86

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

25 644 30 30

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991
25 633 19 91
25 640 25 22

POGOTOWIE GAZOWE

992
25 633 19 92

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

994
25 633 19 94

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

25 644 49 69

POMOC DROGOWA

25 633 85 76
25 644 80 09

POGOTOWIE RATUNKOWE WODNE

25 644 30 30

STRAŻ RYBACKA

25 644 81 89