17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grabianowska - Zielna" oraz zmiana planu ogólnego

17

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego "Grabianowska - Zielna"  oraz zmiana planu ogólnego

Uchwała R. M. Nr XXXVI/519/97 z dnia 26.06.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 17 poz.110

Pobierz plan: plik TIFF [2,28 MB]