2a - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej