Sekretarz Miasta - Sławomir Marchel

slawomir.marchel@um.siedlce.pl

Urodził się 22 lutego 1959 roku. Wykształcenie wyższe.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra nauk administracyjnych. W latach 1978 -1990 pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Siedlcach na stanowisku majstra a następnie kierownika budowy.

Od 1990 roku pracuje w administracji. Na początku było to Rejonowe Biuro Pracy-Urzędu Rejonowego w Siedlcach, które w wyniku różnych zmian organizacyjnych zostało ostatecznie przekształcone w Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. W urzędzie tym pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora.

Od 2005 roku pracuje w Urzędzie Miasta Siedlce. Pracę rozpoczął na stanowisku kierownika Referatu Mieszkaniowego. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta Siedlce.

Żonaty, ojciec trojga dzieci w wieku szkolnym. Zainteresowania to sport i polityka.