Zastępcy Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Sochacka
anna.sochacka@um.siedlce.pl

 

Urodzona 12.09.1951 r. w Supraślu k. Białegostoku, zamieszkała w Siedlcach od 1972 r. Troje dorosłych dzieci. Mąż leśnik - siedlczanin.

Wykształcenie:
1978 r. - ukończona SGPiS w Warszawie (obecnie SGH) - mgr ekonomii
1969 r. - ukończone I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczecinie

Dodatkowe kwalifikacje:
2000 r. - uzyskany tytuł nauczyciela dyplomowanego
2000 r. - kurs kwalifikacyjny dla dyrektorów - zarządzanie oświatą (WOM) Polonus
1991 r. - ukończone Studium Pedagogiczne w ODN Warszawa - Rembertów

Doświadczenie zawodowe:

Przemysł:
w latach 1973-80 - Siedleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Siedleckie Zakłady Drobiarskie

Administracja:
w latach 1980-84 - Urząd Miasta - Kierownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w siedleckim "Ekonomiku" (w niepełnym wymiarze godzin)

Edukacja:
- w latach 1987-97 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - nauczyciel i doradca metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w Wojewódzkim Ośrodku metodycznym w Siedlcach
- w latach 1997-2006 - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi. W tym czasie w szkole dokonano nadbudowy III piętra, co spowodowało likwidację jednej zmiany, wymieniono okna oraz nową elewację z granitowym portalem.

W dziedzinie wychowawczej doprowadzenie do:
- uzupełnienia w nazwie II L.O. imienia o "Święta"
- sprowadzenie relikwie Św. Królowej Jadwigi do kościoła parafialnego
- ustanowienie Dnia Patronki szkoły

Szkoła potwierdziła wysoki poziom nauczania podczas Nowej Matury ze 100% zdawalnością.

Od 20 marca do 31 grudnia 2006 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce

Od 1 grudnia 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. nauczyciel przedsiębiorczości w II LO im. Św. Królowej Jadwigi. Pod jej kierunkiem uczniowie byli finalistami olimpiad i konkursów ekonomicznych, a szkoła zdobyła Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" jako pierwsza w regionie.

Autorka wielu publikacji w tym m. in. podręcznika "Nasze przedsięwzięcie" do realizacji programu przedsiębiorczość.

Od 2006 do 2010 r. Radna Rady Miasta i wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty.

Od 2 grudnia 2010 r. Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce.


II Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Niewiadomski
piotr.niewiadomski@um.siedlce.pl