Władze miasta Siedlce

Prezydent Miasta

Wojciech Kudelski

Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Sochacka

anna.sochacka@um.siedlce.pl

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Niewiadomski

piotr.niewiadomski@um.siedlce.pl

Sekretarz Miasta

Sławomir Marchel

slawomir.marchel@um.siedlce.pl

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

kazimierz.paryla@um.siedlce.pl