Wawrzyny Siedleckie

Wawrzyny Siedleckie przyznawane są za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. O ich przyznaniu decyduje Kapituła w skład, której wchodzą przedstawiciele samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach.

 

Oto laureaci poszczególnych edycji:

I edycja: Wanda Księżopolska, śp.Andrzej Meżerycki, Iwona Orzełowska, Joanna Woszczyńska, Mirosław Zdrodowski.
 

II edycja: Mirosław Greluk, Waldemar Koperkiewicz, Ireneusz Parzyszek, Maciej Turkowski, Bożena Wojciuk.
 

III edycja: Eugeniusz Kasjanowicz, Milena Madziar, Mariusz Orzełowski, Andrzej Ruciński, Ewa Talacha oraz nagrody specjalne Joanna Różewska i Bogdan Skarus.
 

IV edycja: Wojciech Ciekot, prof. Zbigniew Lisowski, Tadeusz Goc, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Orzełowski. Nagrodę specjalną odebrał muzyk i kompozytor ks. prof. Michał Szulik.
 

V edycja: Halina Budziszewska, Urszula Chruściel, Iwona i Jerzy Kobylińscy, Marek Matwiejczyk, Halina Tunkiewicz.


VI edycja: Edward Kopówka, Tomasz Nowak, Dariusz Różański, Marcin Sójka.

 

IX edycja - Wawrzyny Siedleckie za rok 2015: (nagrody wręczono 31.5.2016 r.).

Krystyna Chojecka - wnioskodawcą nagrody była Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach - nagrodzono "za całokształt pracy twórczej".

Pani Krystyna Chojecka urodziła się 28 lutego 1928 roku w Siedlcach. Jest emerytowaną nauczycielką, matką, babcią, prababcią, ale przede wszystkim siedlecką poetką. Jest autorką i wydawcą prawie 100 książek poetyckich. Jej wiersze były publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, znalazły się w 7 antologiach wydanych przez Urząd Miasta Siedlce, Unię Chrzescijańsko - Społeczną, Teatr Regionalny Kraków, Wydawnictwo JUKA w Łodzi, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Do wielu jej tekstów skomponowano muzykę. Pani Chojecka jest laureatką ogólnopolskich konkursów, a także „Turniejów Jednego Wiersza”.

To aktywna uczestniczka życia kulturalnego naszego miasta i regionu, członkini grup literackich, poetka Ziemi Siedleckiej, pisząca z potrzeby serca o swoim ukochanym mieście, ludziach spotkanych na swej drodze. Najbliższe jej sercu są wiersze poświęcone Janowi Pawłowi II, a największą radością to, że Papież je czytał. Autorka szczyci się bogatą korespondencją ze Stolicą Watykańską.

Ks. Robert Mirończuk - (wnioskodawca nagrody MOK w Siedlcach) otrzymał nagrodę "za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym"

Ks. dr Mirończuk od 2009 r. jest dyrektorem jednej z największych placówek muzealnych w środkowo-wschodniej Polsce, na dodatek mającej w swoich zbiorach prawdziwą perłę – jedyny w Polsce obraz El Greco - „Ekstaza św. Franciszka”. W placówce kierowanej przez ks. Mirończuka można zobaczyć także niezwykle interesujące starodruki, dokumenty królewskie i bulle papieskie a także zabytkowe rzemiosło artystyczne. W zbiorach Muzeum jest obecnie blisko 4 tysiące eksponatów. Po objęciu funkcji dyrektora Muzeum skupił się na skutecznym wypromowaniu placówki w kraju i poza jego granicami. Doskonałą okazją do tego był obchodzony w 2014 r. Międzynarodowy Rok El Greco, który upamiętniał 400 rocznicę śmierci Mistrza. Ks. Robert Mirończuk zorganizował zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne, które pozwoliły przypomnieć o największym skarbie Siedlec – płótnie El Greco „Ekstaza świętego Franciszka”. Do najważniejszych wydarzeń należały: Międzynarodowa Konferencja Naukowa SZTUKA DOBY EL GRECA zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie i Pałacu Ogińskich w Siedlcach, ogólnopolski Konkurs Literacki SIEDLCE – PRZYSTANEK EL GRECO, Plener malarski czy konkurs wiedzy o El Greco. Największe zainteresowanie mediów, ale także znawców sztuki oraz publiczności wywołały wyjazdowe ekspozycje dzieła mistrza z Toledo. Na wernisażach wystawy jak i na wykładach o El Grecu w Warszawie czy Krakowie brakowało miejsc do siedzenia. W sumie było to ponad 20 tysięcy widzów, którzy zauroczyli się kunsztem Mistrza z Toledo. W ramach współpracy z krakowskim Muzeum Narodowym, w Siedlcach prawie trzy tysiące osób mogło obejrzeć kilkanaście niezwykłych dzieł Jana Matejki.
Marzeniem ks. Mirończuka jest nowa siedziba Muzeum, która pozwoliłaby na godne wyeksponowanie całej, gromadzonej już od prawie stu lat, kolekcji oraz byłaby ciekawym architektonicznie obiektem upiększającym Siedlce.

Krystyna Paczuska - (wnioskodawca Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama i MOK) dostała nagrodę "za całokształt pracy twórczej".

Pani Krystyna Paczuska od początku pracy zawodowej związana jest z upowszechnianiem kultury w naszym mieście. Początkowo, jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, później w siedleckich instytucjach: Centrum Kultury i Sztuki oraz Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku rzecznika prasowego wojewody. Od 1986 pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który tworzyła organizowała od podstaw. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, zainicjowanych przez Panią Krystynę było utworzenie w 2004 roku Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który realizuje program edukacyjny o profilu kulturalnym, mający zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej do dziś.

Pani Krystyna jest osobą wyjątkową, która niezwykle mocno angażowała się w swoją pracę zawodową, silną, z nietuzinkową osobowością, dzięki której przyciągała do siebie wiele osób. Praca w kulturze - jak sama Pani mówiła - „jest wspaniała i satysfakcjonująca, ale tak czasochłonna, że brakowało czasu na życie prywatne.” Za ten brak czasu odznaczona została Pani Dyplomem Ministra Kultury Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce – „Aleksandria”. Po przeszło 37 latach jej pracy, kapituła nagrody stwierdziła, że jej obecność w sferze kulturalnej funkcjonowania Naszej Wspólnoty przysporzyła Miastu Siedlce i jego mieszkańcom wiele dobrego.

Andrzej Sołtysiuk - (wnioskodawcą nagrody było Siedleckie Towarzystwo Samorządowe) nagrodzono "za całokształt pracy twórczej".

Pan Andrzej Sołtysiuk, urodził się w 1945 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ze specjalnością – rzeźba. jego praca zawodowa od zawsze jest ściśle związana ze sztuką, której poświęcił się i oddał bez reszty. To artysta swobodnie poruszający się w różnych dyscyplinach sztuki: malarstwie, rzeźbie, rysunku i medalierstwie. Od wielu lat Andrzej Sołtysiuk jest zaangażowany w inicjatywę Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego związanego z akcją Ratowania historycznych nagrobków na siedleckim cmentarzu, gdzie realizuje jeszcze jeden z talentów - renowację zabytkowych nagrobków. Prace artysty znajdują uznanie w kręgu konserwatorów zabytków. Wspomnieć tu należy o niektórych odnowionych nagrobkach: Konstantego Garazdowskiego i jego żony Aleksandry, Wawrzynka Zdziechowskiego, Jadziuni i Janeczka Wiszniewskich, Porucznika Tadeusza Szarego-Góreckiego.

Andrzej Sołtysiuk do swojego dorobku zawodowego i artystycznego zalicza udział w licznych plenerach; organizował wystawy malarstwa i rzeźby, które nieprzerwanie od 1970 roku prezentowane są w Galeriach od Białegostoku, Elbląga, Bydgoszczy, Malborka, Lublina, Węgrowa i Siedlec, po Niemcy, Londyn, Francję i Czechy. Aktualnie dzieła artysty możemy podziwiać na wystawie malarstwa, rzeźby i rysunku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
W podziękowaniu za pracę odznaczony został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zaś przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem GLORIA ARTIS oraz nagrodą powiatu mińskiego – LAURA.

Krzysztof Tomaszewski - (wnioskodawca MOK) otrzymał nagrodę "za całokształt pracy twórczej".

Krzysztof Tomaszewski to poeta, animator siedleckiego środowiska literackiego, samorządowiec i społecznik. Ma za sobą trzydzieści lat pracy, działalności i konsekwentnej obecności w życiu kulturalnym Siedlec oraz znaczący dorobek twórczy. Jest założycielem i animatorem Grupy Poetyckiej „Kanon”, Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Do dorobku zaliczyć należy liczne inicjatywy związane z szeroko rozumianą edukacją szkolnych środowisk twórczych; to dziesiątki wieczorów poetyckich, autorskich i przeglądów, inscenizacje poetyckie – jak choćby poświęcone Władysławowi Sebyle, Władysławowi Reymontowi, Dzieciom Zamojszczyzny, czy Powstaniu Warszawskiemu. To wydawnictwa – almanachy i tomiki poezji, to konkursy literackie, warsztaty literackie, spotkania autorskie. Trzydzieści lat w życiu miasta, to także, jako radny Rady Miasta, przewodniczenie Komisji Kultury, udział w pracach Fundacji Kultury Podlaskiej, działalność w stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych działających w Siedlcach i regionie – między innymi w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce. To także członkostwo w Kapitule Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza, publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne. Dokonania pozwoliły na przyznanie mu: „Medalu za Odwagę w Myśleniu i Działaniu”, odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, czy prestiżowych Nagród im. Ludomira Benedyktowicza i „Aleksandrii”. W osobistym dorobku twórczym, przypomnieć należy liczne publikacje autora, laury w Ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich oraz tomiki poezji. Ma swój udział Laureat w Milenijnej Antologii Poezji Polskiej, w licznych almanachach poetyckich.

 

X edycja - Wawrzyny Siedleckie za rok 2016: (nagrody wręczono 8.6.2017 r.).

Beata Gulati - wnioskodawcą nagrody było Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”.

Nagrodzona jest wykładowcą i jednocześnie dyrektorem Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Jest też Prezesem Stowarzyszenia Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”. Z jej inicjatywy corocznie organizowane są Dni Integracji, które stały się wzorem dla siedleckich szkół integracyjnych i uczelni w całej Polsce. Towarzyszą im różnorodne wydarzenia artystyczne; w Siedlcach gościli m.in. chór niewidomych śpiewający z nut brajlowskich, pantomima Pant (grupa studentów niesłyszących), medaliści ogólnopolskich konkursów tańca na wózkach. Laureatka Nagrody jest inicjatorką i jednym ze sponsorów filmu „Skowronki ciszy” - poezji prezentowanej przez osoby głuche; promuje też osoby głuche śpiewające muzykę.

Beata Gulati od wielu lat działa na rzecz upowszechniania kultury. Z powodzeniem spełnia się jako animatorka oraz artystka muzyk. Przez ponad 20 lat koncertowała ze znakomitym saksofonistą Januszem Smykiem oraz wybitną harfistką Anną Faber grając na instrumentach perkusyjnych. Od 2010 roku wspólnie z mężem prowadzi restaurację Bollywood Hollywood, w której gościli m.in. mistrzowie tańca Bollywood, odbywają się spotkania, koncerty artystów, promocje książek i spotkania z ich autorami, organizowane są bale dla dzieci, dni z grami planszowymi, warsztaty, prezentacje o Indiach, pokazy mody.


Anna Harke - wnioskodawcą nagrody było Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Laureatka jest instruktorem, kierownikiem produkcji, aktorką, inspicjentką, suflerką, a także kostiumologiem w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Artystyczną przygodę zaczynała od działalności w Teatrze ES i Studiu Teatralnym im. Jacka Woszczerowicza. Z wykształcenia jest prawnikiem. W ciągu zaledwie 7 lat wyprodukowała 14 spektakli teatralnych.
Była kierownikiem produkcji spektakli Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza: „Moralność Pani Dulskiej”, „Iwona księżniczka Burgunda”, „Skąpiec” oraz kierownikiem produkcji spektakli Teatru ES m.in. : „O piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Wolę żyć”, „Dzień Drugi”, „Za co giniemy”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Mały Książę”, „Bajkowe Siedlce – nasza mała Ojczyzna”, „Misterium o Miłosiernym Samarytaninie”, „Antygona”, „Duszek Śmieciuszek”. Jako aktorka zagrała w 10 przedstawieniach i przygotowała kostiumy dla 5 widowisk Sceny Teatralnej CKiS. Działała również w Biurach Organizacyjnych festiwali: Ogólnopolskie Spotkania Śpiewających Poezję RECITAL, Jazz Standard Festiwal, Siedlecki Rock Open Air Festival.


Jarosław Skrobecki - wnioskodawcą nagrody była Fundacja Kultury ES-TRADA.

Od 26 lat związany jest zawodowo z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Współrealizuje wszystkie przedsięwzięcia placówki, będąc m.in. ich konferansjerem, inspicjentem, realizatorem technicznym, akustykiem. Współzakładał i był członkiem grupy poezji śpiewanej „MacJaMa” prowadzonej przez Macieja Turkowskiego. W 1991 roku stworzył od podstaw Kino Studyjne „Centrum”, którym kierował przez 18 lat. Był pomysłodawcą, twórcą i prowadzącym cykle filmowe: Dni Filmu Polskiego, Młodzieżowa Akademia Filmowa, Wieczór Konesera, Wielkie Kino Na Bis, Nocne Maratony Filmowe, Edukacyjny Dyskusyjny Klub Filmowy. Dzięki tej działalności w Siedlcach pojawiały się wartościowe filmy artystyczne i edukacyjne, a publiczność miała dostęp do najważniejszych bieżących światowych i polskich produkcji filmowych.

Współtwórca i współprowadzący autorski program radiowy „Na scenie i estradzie”, Magazyn Kulturalny CKiS na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Tworzy i prowadzi „Siedlecki Magazyn Kulturalny CKiS” w TV Wschód. Jest też autorem programu „Gość TV Siedlce”. Współpracował przy realizacji koncertów dla TVP w Sali Kongresowej w Warszawie: Finały Wyborów Miss Polonia, Pożegnanie XX wieku, koncerty promocyjne z udziałem gwiazd estrady „Dar Serca”.
W NovymKinie Siedlce od kilku lat kontynuuje swoje pasje związane z kinem, gdzie współtworzy popularne cykle filmowe dla mieszkańców miasta i regionu: Spotkania Filmowe, Kino Seniora, Rekolekcje Filmowe. Prowadzi także wykłady z dziedziny filmu dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa - wnioskodawcą nagrody jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Jest wybitną ekspertką w dziedzinie sztuk muzycznych, popularyzatorką muzyki organowej i instrumentów, animatorką koncertów organowych. Od 2000 roku związana zawodowo z Siedlcami. Posiada stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w specjalności gra na organach. Od 2002 roku jest pracownikiem Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, pełniąc funkcję wizytatora organistów oraz rzeczoznawcy do spraw instrumentów organowych. Od 2006 roku prowadzi wykłady z organoznawstwa i kameralistyki organowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest również pomysłodawcą społecznego programu „Magia Piszczałek” skierowanego do nieprofesjonalnych odbiorców muzyki organowej (dzieci, młodzież, seniorzy) mającego na celu przybliżenie konstrukcji organów i muzyki organowej w różnorodnych kręgach odbiorców.

Laureatka Nagrody dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Otrzymała również stypendia twórcze Prezydenta Miasta Siedlce. Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą. Nagrała płyty CD z muzyką solową i kameralną na instrumentach historycznych. Bardzo ciekawym projektem dr Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy jest także pomysł i redakcja naukowej serii wydawniczej "Instrumentarium Diecezji Siedleckiej". W 2016 roku ukazała się jej książka "Organy Diecezji Siedleckiej – katalog".
Zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich, a także znawców sztuki organowej wzbudzają liczne międzynarodowe konferencje z cyklu: „Międzynarodowe Spotkania Organowe w Siedlcach”, połączone z kursami muzyki organowej, klawesynowej i kameralnej, konferencjami, koncertami, spacerami organowymi po Siedlcach i prezentacjami instrumentów w siedleckich instytucjach kościelnych i świeckich. Małgorzata Trzaskalik Wyrwa jest również prezesem Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA zajmującego się popularyzacją organów i muzyki organowej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania problematyki związanej z ochroną i konserwacją zabytkowych instrumentów.
W kwietniu bieżącego roku album z sonatami Bacha, nagrany na zabytkowych siedleckich organach Wagnera i wydany przez Stowarzyszenie Pro Musica Organa, został uznany albumem roku 2017 i został uhonorowany prestiżową nagrodą FRYDERYK 2017 w kategorii muzyki poważnej.


Edyta Wójcik - wnioskodawcą był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wokalistka, instruktor wokalny i pedagog. Od lat związana z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach, gdzie pracuje jako instruktor wokalny z dziećmi i młodzieżą. Związana z muzyką klasyczną i chóralistyką, pracowała ze śpiewakami w każdym wieku, prowadziła m.in. zajęcia emisji głosu w Chórze Miasta Siedlce, w chórze Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz Chórze Seniora „Rafa”. Pomimo klasycznego wykształcenia w jej duszy zawsze był swing, jazz i muzyka rozrywkowa. Dzięki możliwości połączenia pracy z pasją, powstał m.in. projekt muzyczny „Żyj kolorowo”.

Laureatka Nagrody jest również założycielką Zespołu Wokalnego Sweet Angels. Dużo uwagi poświęca pracy z młodymi wokalistami, rozwijając ich pasje w Studio Piosenki Singers, będąc autorką licznych koncertów obu zespołów. Organizuje cykl koncertów „Niedzielny Salon Muzyczny”. Zasiada jako juror konkursów piosenki, jest instruktorem warsztatów wokalnych i pomysłodawczynią Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Debiut”, w którym uczestniczą wokaliści z całej Polski. Podopieczni Pani Edyty Wójcik reprezentują nasze miasto na konkursach i festiwalach piosenki.

 

XI edycja - Wawrzyny Siedleckie za rok 2017: (nagrody wręczono 25.6.2018 r.).

Dorota PIKULA - nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach),

KRYSTYNA RUDNICKA - nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach),

WITOLD OKNIŃSKI - nagroda za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym (wnioskodawca: Centrum Kultury i Sztuki),

RENATA ORZESZEK - nagroda za działania na rzecz popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta (wnioskodawca: Stowarzyszenie Tutajteraz),

Osiągnięcia Laureatów Wawrzynów` 2017 tutaj: