Wawrzyny Siedleckie

Wawrzyny Siedleckie przyznawane są za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. O ich przyznaniu decyduje kapituła w skład, której wchodzą przedstawiciele samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach.

Oto laureaci poszczególnych edycji:

I edycja: Wanda Księżopolska, śp.Andrzej Meżerycki, Iwona Orzełowska, Joanna Woszczyńska, Mirosław Zdrodowski.
 

II edycja: Mirosław Greluk, Waldemar Koperkiewicz, Ireneusz Parzyszek, Maciej Turkowski, Bożena Wojciuk.
 

III edycja: Eugeniusz Kasjanowicz, Milena Madziar, Mariusz Orzełowski, Andrzej Ruciński, Ewa Talacha oraz nagrody specjalne Joanna Różewska i Bogdan Skarus.
 

IV edycja: Wojciech Ciekot, prof. Zbigniew Lisowski, Tadeusz Goc, Stanisław Kowalczyk i Grzegorz Orzełowski. Nagrodę specjalną odebrał muzyk i kompozytor ks. prof. Michał Szulik.
 

V edycja: Halina Budziszewska, Urszula Chruściel, Iwona i Jerzy Kobylińscy, Marek Matwiejczyk i Halina Tunkiewicz


VI edycja: Edward Kopówka, Tomasz Nowak, Dariusz Różański, Marcin Sójka.

 

Wawrzyny Siedleckie za rok 2015: (nagrody wręczono 31.5.2016 r.).

Krystyna Chojecka - wnioskodawcą nagrody była Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach - nagrodzono "za całokształt pracy twórczej".

Pani Krystyna Chojecka urodziła się 28 lutego 1928 roku w Siedlcach. Jest emerytowaną nauczycielką, matką, babcią, prababcią, ale przede wszystkim siedlecką poetką. Jest autorką i wydawcą prawie 100 książek poetyckich. Jej wiersze były publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, znalazły się w 7 antologiach wydanych przez Urząd Miasta Siedlce, Unię Chrzescijańsko - Społeczną, Teatr Regionalny Kraków, Wydawnictwo JUKA w Łodzi, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Do wielu jej tekstów skomponowano muzykę. Pani Chojecka jest laureatką ogólnopolskich konkursów, a także „Turniejów Jednego Wiersza”.

To aktywna uczestniczka życia kulturalnego naszego miasta i regionu, członkini grup literackich, poetka Ziemi Siedleckiej, pisząca z potrzeby serca o swoim ukochanym mieście, ludziach spotkanych na swej drodze. Najbliższe jej sercu są wiersze poświęcone Janowi Pawłowi II, a największą radością to, że Papież je czytał. Autorka szczyci się bogatą korespondencją ze Stolicą Watykańską.

Ks. Robert Mirończuk - (wnioskodawca nagrody MOK w Siedlcach) otrzymał nagrodę "za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym"

Ks. dr Mirończuk od 2009 r. jest dyrektorem jednej z największych placówek muzealnych w środkowo-wschodniej Polsce, na dodatek mającej w swoich zbiorach prawdziwą perłę – jedyny w Polsce obraz El Greco - „Ekstaza św. Franciszka”. W placówce kierowanej przez ks. Mirończuka można zobaczyć także niezwykle interesujące starodruki, dokumenty królewskie i bulle papieskie a także zabytkowe rzemiosło artystyczne. W zbiorach Muzeum jest obecnie blisko 4 tysiące eksponatów. Po objęciu funkcji dyrektora Muzeum skupił się na skutecznym wypromowaniu placówki w kraju i poza jego granicami. Doskonałą okazją do tego był obchodzony w 2014 r. Międzynarodowy Rok El Greco, który upamiętniał 400 rocznicę śmierci Mistrza. Ks. Robert Mirończuk zorganizował zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne, które pozwoliły przypomnieć o największym skarbie Siedlec – płótnie El Greco „Ekstaza świętego Franciszka”. Do najważniejszych wydarzeń należały: Międzynarodowa Konferencja Naukowa SZTUKA DOBY EL GRECA zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie i Pałacu Ogińskich w Siedlcach, ogólnopolski Konkurs Literacki SIEDLCE – PRZYSTANEK EL GRECO, Plener malarski czy konkurs wiedzy o El Greco. Największe zainteresowanie mediów, ale także znawców sztuki oraz publiczności wywołały wyjazdowe ekspozycje dzieła mistrza z Toledo. Na wernisażach wystawy jak i na wykładach o El Grecu w Warszawie czy Krakowie brakowało miejsc do siedzenia. W sumie było to ponad 20 tysięcy widzów, którzy zauroczyli się kunsztem Mistrza z Toledo. W ramach współpracy z krakowskim Muzeum Narodowym, w Siedlcach prawie trzy tysiące osób mogło obejrzeć kilkanaście niezwykłych dzieł Jana Matejki.
Marzeniem ks. Mirończuka jest nowa siedziba Muzeum, która pozwoliłaby na godne wyeksponowanie całej, gromadzonej już od prawie stu lat, kolekcji oraz byłaby ciekawym architektonicznie obiektem upiększającym Siedlce.

Krystyna Paczuska - (wnioskodawca Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama i MOK) dostała nagrodę "za całokształt pracy twórczej".

Pani Krystyna Paczuska od początku pracy zawodowej związana jest z upowszechnianiem kultury w naszym mieście. Początkowo, jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, później w siedleckich instytucjach: Centrum Kultury i Sztuki oraz Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku rzecznika prasowego wojewody. Od 1986 pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który tworzyła organizowała od podstaw. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, zainicjowanych przez Panią Krystynę było utworzenie w 2004 roku Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który realizuje program edukacyjny o profilu kulturalnym, mający zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej do dziś.

Pani Krystyna jest osobą wyjątkową, która niezwykle mocno angażowała się w swoją pracę zawodową, silną, z nietuzinkową osobowością, dzięki której przyciągała do siebie wiele osób. Praca w kulturze - jak sama Pani mówiła - „jest wspaniała i satysfakcjonująca, ale tak czasochłonna, że brakowało czasu na życie prywatne.” Za ten brak czasu odznaczona została Pani Dyplomem Ministra Kultury Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce – „Aleksandria”. Po przeszło 37 latach jej pracy, kapituła nagrody stwierdziła, że jej obecność w sferze kulturalnej funkcjonowania Naszej Wspólnoty przysporzyła Miastu Siedlce i jego mieszkańcom wiele dobrego.

Andrzej Sołtysiuk - (wnioskodawcą nagrody było Siedleckie Towarzystwo Samorządowe) nagrodzono "za całokształt pracy twórczej".

Pan Andrzej Sołtysiuk, urodził się w 1945 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ze specjalnością – rzeźba. jego praca zawodowa od zawsze jest ściśle związana ze sztuką, której poświęcił się i oddał bez reszty. To artysta swobodnie poruszający się w różnych dyscyplinach sztuki: malarstwie, rzeźbie, rysunku i medalierstwie. Od wielu lat Andrzej Sołtysiuk jest zaangażowany w inicjatywę Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego związanego z akcją Ratowania historycznych nagrobków na siedleckim cmentarzu, gdzie realizuje jeszcze jeden z talentów - renowację zabytkowych nagrobków. Prace artysty znajdują uznanie w kręgu konserwatorów zabytków. Wspomnieć tu należy o niektórych odnowionych nagrobkach: Konstantego Garazdowskiego i jego żony Aleksandry, Wawrzynka Zdziechowskiego, Jadziuni i Janeczka Wiszniewskich, Porucznika Tadeusza Szarego-Góreckiego.

Andrzej Sołtysiuk do swojego dorobku zawodowego i artystycznego zalicza udział w licznych plenerach; organizował wystawy malarstwa i rzeźby, które nieprzerwanie od 1970 roku prezentowane są w Galeriach od Białegostoku, Elbląga, Bydgoszczy, Malborka, Lublina, Węgrowa i Siedlec, po Niemcy, Londyn, Francję i Czechy. Aktualnie dzieła artysty możemy podziwiać na wystawie malarstwa, rzeźby i rysunku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
W podziękowaniu za pracę odznaczony został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zaś przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem GLORIA ARTIS oraz nagrodą powiatu mińskiego – LAURA.

Krzysztof Tomaszewski - (wnioskodawca MOK) otrzymał nagrodę "za całokształt pracy twórczej".

Krzysztof Tomaszewski to poeta, animator siedleckiego środowiska literackiego, samorządowiec i społecznik. Ma za sobą trzydzieści lat pracy, działalności i konsekwentnej obecności w życiu kulturalnym Siedlec oraz znaczący dorobek twórczy. Jest założycielem i animatorem Grupy Poetyckiej „Kanon”, Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Do dorobku zaliczyć należy liczne inicjatywy związane z szeroko rozumianą edukacją szkolnych środowisk twórczych; to dziesiątki wieczorów poetyckich, autorskich i przeglądów, inscenizacje poetyckie – jak choćby poświęcone Władysławowi Sebyle, Władysławowi Reymontowi, Dzieciom Zamojszczyzny, czy Powstaniu Warszawskiemu. To wydawnictwa – almanachy i tomiki poezji, to konkursy literackie, warsztaty literackie, spotkania autorskie. Trzydzieści lat w życiu miasta, to także, jako radny Rady Miasta, przewodniczenie Komisji Kultury, udział w pracach Fundacji Kultury Podlaskiej, działalność w stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych działających w Siedlcach i regionie – między innymi w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce. To także członkostwo w Kapitule Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza, publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne. Dokonania pozwoliły na przyznanie mu: „Medalu za Odwagę w Myśleniu i Działaniu”, odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, czy prestiżowych Nagród im. Ludomira Benedyktowicza i „Aleksandrii”. W osobistym dorobku twórczym, przypomnieć należy liczne publikacje autora, laury w Ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich oraz tomiki poezji. Ma swój udział Laureat w Milenijnej Antologii Poezji Polskiej, w licznych almanachach poetyckich.