Środki krajowe

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]    następna strona »

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
  „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 5 Zespołu Szkół nr1 w Siedlcach "

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki   ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 606.186,80  zł.
Dofinansowanie: 200.000,00 zł.
Okres realizacji: 2016 rok.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja sali gimnastycznej oraz dwóch sal do ćwiczeń, magazynu sportowego i ciągów komunikacyjnych sali gimnastycznej poprzez:
- wymianę podłogi sportowej sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, okładzin podłogowych w salkach gimnastycznych, magazynach sprzętu sportowego oraz ciągach komunikacyjnych, stolarki drzwiowej,
- remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
- naprawę tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
- montaż ciśnieniowych nawiewników okiennych, wentylatorów i nawiewników ściennych i demontaż nagrzewnic.
Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]    następna strona »