Aktualności

24-05-2012

Stary szpital jak nowy

Stary szpital jak nowy

Ponad dwadzieścia lat siedlecki stary szpital czekał na kapitalny remont. 24 maja, po trwającej półtora roku rewitalizacji, zabytkowy obiekt został otwarty. Koszt renowacji wyniósł prawie 10 mln zł.


W uroczystym otwarciu obiektu, w którym mieścić się będzie teraz Centrum Zdrowia Psychicznego, udział wziął wiceminister zdrowia Cezary Rzemek. Samorząd województwa mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski i członek Janina Orzełowska, a władze miasta prezydent Wojciech Kudelski, wiceprezydent Anna Sochacka, która jest przewodniczącą Rady Społecznej SP ZOZ i przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś. W uroczystości udział wzięła także poprzednia przewodnicząca Rady Społecznej ZOZ, obecnie wicestarosta sokołowski Marta Sosnowska. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski.
Historia starego szpitala
Historia obiektu sięga roku 1832, kiedy rozpoczął działalność Szpital Miejski przy ulicy Starowiejskiej 15, składający się z pięciu oddziałów: chirurgicznego, wewnętrznego, położniczego, ginekologicznego oraz zakaźnego z pododdziałem gruźliczym. Gmach Szpitala był okazałą budowlą, będącą nowoczesną, jak na tamte czasy placówką medyczną, w działaniu zbliżoną do obecnie działających szpitali. Warto w tym miejscu przypomnieć, że początki siedleckiego szpitala miejskiego sięgają XVIII wieku. W roku 1793, z fundacji księżnej Aleksandry Ogińskiej powstał drewniany obiekt przy ulicy Starowiejskiej, w którym rozpoczął działalność przytułek dla ubogich, starców i kalek. Na stałe zatrudniony był tam lekarz. Obiekt zapoczątkował trwającą do dzisiaj tradycję lecznictwa stacjonarnego, udzielając pomocy wszystkim chorym. Budynek przy ul. Starowiejskiej 15 pełnił swoje funkcje lecznicze do 1989 roku, kiedy został definitywnie zamknięty, a oddziały szpitalne zostały przeniesione do wybudowanego obok nowego gmachu.
Z rudery do pałacu
Przez prawie dwadzieścia lat obiekt niszczał i odstraszał swoim widokiem. Były próby jego sprzedaży bądź rozbiórki. Wreszcie w 2010 roku zapadły decyzje o jego rewitalizacji. Staraniem Dyrekcji SP ZOZ oraz władz miasta uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę w sprawie współfinansowania inwestycji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisano 12 listopada 2010 roku. Prace budowlane rozpoczęto 7 grudnia 2010 r. i zakończono w maju br. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Sitkowski – Czap z Mińska Mazowieckiego.
Prace modernizacyjne objęły m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku, stolarkę okienną i drzwiową, naprawę elewacji budynku. Obiekt został wyposażony w nowe instalacje: elektryczne, sanitarne i centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wentylacji, sieci informatycznej i telefonicznej. Na korytarzach zamontowano kamery monitoringu. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wokół niego powstały parkingi oraz drogi wewnętrzne i chodniki. Rewitalizacja starego szpitala mogłaby zakończyć się nieco wcześniej, ale w trakcie budowy odkryto szczątki ludzkie. Konserwator zabytków zdecydował o wstrzymaniu prac i nakazał przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych.
W obiekcie o powierzchni użytkowej 1204,75m² mieścić się będzie Centrum Zdrowia Psychicznego w skład, którego wejdzie Oddział Psychiatryczny (56 łóżek), który zostanie przeniesiony z budynku przy ul. Bema, Pododdział Dzienny Psychiatryczny Ogólny (12 łóżek), Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.

Koszty rewitalizacji starego szpitala:
• całkowita wartość projektu z wyposażeniem: 9 848 125,72 zł
• roboty budowlane: 8 595 238,83 zł
• wyposażenie: 856 949,13 zł
• dofinansowanie unijne: 5 694 021,93 zł
• kwota z budżetu miejskiego: 4 154 103,79 zł


 

Źródło: dd

« Powrót

Galeria