Aktualności

11-05-2012

Berdyczowska - ulica przyjaźni

Berdyczowska - ulica przyjaźni

W Siedlcach 11 maja oddano oficjalnie do użytku ulicę Berdyczowską. Znajduje się ona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i działa już przy niej zakład tworzyw sztucznych portugalskiej firmy Carfi. W otwarciu udział wzięli przedstawiciele partnerskiego miasta Siedlec – Berdyczowa.

Ulica Berdyczowska, odchodząca od ul. Brzeskiej, stanowi dojazd do terenów inwestycyjnych znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jej wybudowanie to element przyciągania do Siedlec inwestorów. – Nasze miasto od lat zabiega o to, aby do Siedlec przybywali nowi inwestorzy i tworzyli tu nowe miejsca pracy – powiedział prezydent Wojciech Kudelski. – Budowanie pełnej infrastruktury technicznej to jeden z ważnych elementów, aby osiągnąć ten cel. Kilka lat temu wybudowaliśmy ulicę Targową, która stanowi dojazd do zakładu Stadlera. W ubiegłym roku powstała ul. Sucharskiego i rozpoczęliśmy przebudowę ul. Strzalińskiej. Nowe obwodnice to także element przyciągania inwestorów. Ulica Berdyczowska, to wypełnienie zobowiązań wobec portugalskiej firmy, która wybudowała tu zakład, w którym pracuje już 70 osób.
Ulica Berdyczowska ma blisko 850 metrów długości, kosztowała nieco ponad 5 mln złotych, a prace przy niej zakończyły się w grudniu zeszłego roku. Oficjalne otwarcie było więc uroczystością symboliczną, a dokonano go między innymi ze względu na obecność władz Berdyczowa – mera Wasyla Mazura i sekretarza miasta Wasyla Tołoczko. Ukraińskie miasto jest od 2005 roku jest zagranicznym partnerem Siedlec. W trakcie uroczystości Wasyl Mazur podziękował Radzie Miasta i Prezydentowi Siedlec za owocne kontakty, wymianę grup młodzieżowych, zespołów artystycznych i za nadanie nazwy nowej ulicy. – Siedlce zmieniają każdego roku. Widać to doskonale przy okazji naszych corocznych wizyt – powiedział Wasyl Mazur. Poświęcenia ulicy dokonał ks. prałat Kazimierz Niemirka.
W uroczystości udział wzięli także rowerzyści z siedleckich gimnazjów, którzy tego dnia podróżowali po Siedlcach. Uczestnicy otwarcia ulicy zwiedzili także uruchomiony w styczniu tego roku zakład produkcji tworzyw sztucznych portugalskiej firmy Carfi. Zatrudnia on obecnie 70 osób.
 

Zakres rzeczowy ulicy Berdyczowskiej:

Wykonanie: 11.10.2010 r. – 02.12.2011 r.
Wartość robót: 5.100.595,84 zł
- nawierzchnia jezdni z asfaltu - 5575,00 m², długość: 846,9 mb, szerokość: 6 m
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej - 556,00m²,
- kanał deszczowy Ø200 - 79,00mb, Ø250 - 23,00mb, Ø400 - 23,00mb, Ø600 - 482,00mb,
- kanał sanitarny Ø90 - 176mb, Ø160 - 24mb, Ø 200 - 688,00mb,
- wodociąg Ø90 - 63,00mb, Ø160 - 833,00mb,
- oświetlenie: 24 słupy oświetleniowe
- przebudowa linii napowietrznej SN - 15kV - 160,00mb.
 

Źródło: dd

« Powrót

Galeria