Aktualności

09-05-2012

Nieruchomość przy Niedziałka sprzedana

Nieruchomość przy Niedziałka sprzedana

Nieruchomość miejska, po byłym Domu Dziecka, przy ul. Niedziałka 7 została sprzedana za kwotę 3 535 tys. zł. Drugi przetarg nieograniczony odbył się 9 maja, a nabywcą działek o łącznej powierzchni 2918 m2 zostało małżeństwo z podsiedleckiej Strzały.

Przeprowadzony 9 maja przetarg był drugim z kolei. Pierwszym, który odbył się 13 lutego nie zainteresował się żaden nabywca. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 3 950 tys. zł, w drugim cenę obniżono do 3,5 mln zł. Do licytacji zgłosił się tylko jeden nabywca i on po wymaganym jednym postąpieniu w wysokości 35 tys. zł wygrał przetarg. Umowa notarialna przenosząca własność musi zostać zawarta w ciągu 21 dni.
 

Źródło: dd

« Powrót