Aktualności

07-03-2012

Wojewoda i samorządowcy

Wojewoda i samorządowcy

O bezpieczeństwie na drogach i ograniczaniu przestępczości, o zmianach w systemie ratownictwa medycznego oraz działaniach straży pożarnej w regionie dyskutowano 6 marca podczas cyklicznego spotkania wojewody Jacka Kozłowskiego z samorządowcami z regionu siedleckiego.

W spotkaniu, które odbyło się 6 marca w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce udział wzięli: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Wojciech Kudelski Prezydenta Miasta Siedlce Rafał Korczak, I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Magdalena Kamińska, dyrektor Biura Ochrony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Michał Borkowski, pełnomocnik wojewody ds. ratownictwa medycznego, Krzysztof Fedorczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, a także samorządowcy z całego regionu.


Policyjne statystyki
Ze statystyk mazowieckiej policji wynika, że w regionie siedleckim w 2011 r. wśród zabitych w wypadkach drogowych połowę (49,4%) stanowili niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – piesi ok. 30 %, motocykliści – ok. 12% oraz rowerzyści – 5%. Jednocześnie sami spowodowali 74 wypadki, co stanowi 19, 2 % wszystkich kolizji, do jakich doszło w subregionie w poprzednim roku. W obszarze siedleckim w 2011 r. ograniczono zagrożenie przestępczością i jednocześnie poprawiono wykrywalność przestępstw. Odnotowano mniej bójek i pobić oraz rozbojów. Wzrósł też wskaźnik ich wykrycia. Nieznacznie zmalała liczba kradzieży, w tym samochodów, a w porównaniu z 2010 r. o ponad 10% wzrósł poziom wykrycia tych drugich.


Interwencje Straży Pożarnej
W ubiegłym roku na terenie regionu siedleckiego straż pożarna interweniowała 4927 razy, w tym 1296 razy wyjeżdżała do pożarów. Najwięcej z nich wybuchło na terenie powiatu siedleckiego (506), najmniej w łosickim (107). Na przełomie zimy i wiosny wzrasta ilość pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary te, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw. W regionie siedleckim dla Państwowej Straży Pożarnej zakupiono 4 samochody pożarnicze (w tym jeden ciężki, dwa lekkie i samochód specjalny – ciągnik siodłowy) oraz sprzęt specjalistyczny m.in. kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, ubrania przeciwchemiczne.


Reorganizacja ratownictwa medycznego
Plan ratownictwa medycznego województwa mazowieckiego ulega kolejnym zmianom w celu dalszego skracania czasu dojazdu karetki do pacjenta. Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami, na Mazowszu zmniejszono liczbę rejonów operacyjnych z dyspozytorniami - z dotychczasowych 29 utworzonych będzie 6. Siedlce będą podlegać pod rejon operacyjny nr 4 z dyspozytornią w Siedlcach. Przypada na niego ponad 19 zespołów ratownictwa medycznego. Zmiany będą wdrażane elastycznie. Początkowo, tam gdzie to potrzebne, utrzymane zostaną dotychczasowe dyspozytornie - do czasu pełnego dostosowania łączności i bezpiecznego funkcjonowania centrów dyspozytorskich. Po zatwierdzeniu przez ministra zdrowia, Plan wejdzie w życie 1 lipca 2012 r. i będzie obowiązywał przez trzy lata.


Telewizja cyfrowa
W regionie siedleckim 17 czerwca 2013 r. nastąpi wyłączenie naziemnej telewizji analogowej (dla osób odbierających z nadajnika warszawskiego nastąpi to 13 marca 2013 roku). Obiór stracą wówczas gospodarstwa domowe korzystające z anten indywidualnych oraz te w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w antenowe instalacje zbiorowe. Ważne jest, aby informacja o wyłączeniu naziemnej telewizji analogowej dotarła przede wszystkim do osób starszych, samotnych oraz tych, którzy nie są klientami telewizji kablowej lub satelitarnej. Oferta naziemnej telewizji cyfrowej w 2013 r. jest bezpłatna. Szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne zagrożenie ze strony rozmaitych oszustów udających akwizytorów naziemnej telewizji cyfrowej lub oferujących wadliwy sprzęt do jej odbioru - np. anteny czy dekodery. Więcej informacji o przygotowaniu do odbioru cyfrowej telewizji znaleźć można m.in. na stronie www.cyfryzacja.gov.pl.


Podczas spotkania wojewody mazowieckiego przypomniano samorządowcom o konieczności publikowania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji. Omówiono również nowe regulacje prawne w zakresie wygaszania przez wojewodę mandatów oraz zwoływania przez niego sesji rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa.
Opr. na podstawie informacji zespołu prasowego Wojewody Mazowieckiego


 

Źródło: uw

« Powrót