Aktualności

21-11-2019

Pod patronatem Prezydenta o bezpieczeństwie i wolności od uzależnień

Pod patronatem Prezydenta o bezpieczeństwie i wolności od uzależnień

20 listopada w sali Centrum Kultury i Sztuki została zorganizowana konferencja związana z realizacją kampanii „Widzę- rozmawiam- reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież”, nad którą patronat sprawuje Andrzej Sitnik- Prezydent Miasta Siedlce. To kolejne działanie podejmowane przez organizatorów- Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkołę Podstawową Nr 11 im. Jana Pawła II, Internacional Police Association Region Siedlce oraz Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Większość aktywności nakierowana jest na młodych ludzi- uczniów siedleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do nich adresowane są spotkania, które odbywają się przede wszystkim w Urzędzie Miasta Siedlce, podczas których poruszana jest tematyka dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa w świecie realnym i wirtualnym. Odbywają się one pod wspólnym tytułem „Bezpieczne Siedlce”.
Konferencja to z kolei jedno z zadań skierowanych do dorosłych- nauczycieli, rodziców, osób pracujących na co dzień z młodymi ludźmi i ich rodzinami. Jak bardzo jest ważne podejmowanie takich działań profilaktycznych mówił Andrzej Sitnik, otwierając konferencję.W spotkaniu wzięli udział prelegenci, którzy z różnych perspektyw pokazywali zebranym z jakimi zjawiskami spotykają się młodzi ludzie i na co trzeba być szczególnie uczulonym, ponieważ niektóre z nich mogą okazać się wyjątkowo groźne.
Dr Aleksandra Piotrowska (Uniwersytet Warszawski) zwróciła uwagę na różnorodne aspekty rozwoju młodego człowieka mające wpływ na jego postępowanie. Przybliżyła tematykę przemian fizjologicznych, emocji charakterystycznych dla dojrzewania oraz ich wpływu na sposoby nawiązywania kontaktów społecznych. Wskazała także przyczyny podatności osób w okresie dojrzewania na uzależnienia. Przy tej okazji poruszono również tematykę pożądanych i niepożądanych zachowań dorosłych wobec młodego człowieka.Marcin Cabaj (Oddział psychiatryczny Pododdział detoksykacji Szpitala Miejskiego w Siedlcach) przedstawił jak wygląda uzależnienie od strony medycznej. Pokazał jakie zmiany zachodzą w mózgu, kiedy stosowane są substancje zmieniające świadomość, jak wpływają one na układy i receptory.Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) pokazał czym młodzi ludzie interesują się w wirtualnym świecie. Okazuje się, że są to portale społecznościowe, gry, czaty i fora. Niestety, wiele osób niepełnoletnich w Internecie trafia- nie zawsze przez przypadek- na treści erotyczne i pornograficzne oraz patotreści.Monika Mikołajczyk (Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach) przedstawiła cele oraz planowane działania w kampanii. W roku szkolnym 2019/2020 będą organizowane zajęcia warsztatowe, ogłoszone konkursy w 3 kategoriach wiekowych- to działania skierowane do uczniów. Zostaną także zrealizowane filmy oraz planowane jest wydanie broszury z artykułami dotyczącymi zagadnień profilaktycznych- to działania skierowane do dorosłych.
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach asp. szt. Sławomir Stefaniak (Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii) mówił na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wejściem w konflikt z prawem.Wśród osób uczestniczących w konferencji była także dr Katarzyna Marciniak- Paprocka (Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień). Zwróciła uwagę czym powinna charakteryzować się dobra profilaktyka i wskazała jak będzie ona realizowana w Siedlcach.


 

W konferencji uczestniczyło blisko 380 osób reprezentujących różne profesje. To wartość dodana, ponieważ uczestnicy spotkania mogli wymienić się poglądami i spojrzeć na tematykę uzależnień z różnych punktów widzenia.
 

« Powrót

Galeria