Aktualności

21-11-2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w MP nr 13

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w MP nr 13

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Doroty Gellner włączyły się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dla społeczności przedszkolnej była to akcja poznawania i promowania tychże praw.

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka.
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym tego zakresu jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

W ramach obchodów rocznicowych uchwalenia Konwencji o prawach dziecka przedszkolaki z „13-tki” zostały zapoznane z podstawowymi informacjami poprzez film, prezentację multimedialną i scenki dramowe, podczas których nauczycielki wcielając się w role - zaprezentowały wybrane prawa dziecka.
Akcentem zewnętrznym wspólnego świętowania był ubiór dzieci i kadry przedszkola; wszyscy ubrani byli na niebiesko, czyli w kolorze wskazanym przez UNICEF jako kolor Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Akcentem końcowym tego niezwykłego wydarzenia był spacer pobliskimi ulicami, podczas którego przedszkolaki z „13-tki”, z kolorowymi balonami rozdawały przechodniom barwne ulotki dotyczące praw dziecka.
Dziękujemy napotkanym osobom za życzliwość i pogodne zrozumienie okazywane dzieciom. Koordynatorem tej pięknej akcji była Elżbieta Dmowska, a współorganizatorkami Anna Strzeżysz i Patrycja Wakuła – nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 13 w Siedlcach.

DLA PRZYPOMNIENIA:

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

- osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
- polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
- socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
- ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.
 

« Powrót

Galeria