Aktualności

14-11-2019

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska - Rosja

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska - Rosja

W dniu dzisiejszym JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach dr hab. Tamara Zacharuk uroczyście rozpoczęła VI Międzynarodową Konferencję Naukową Polska - Rosja. Uczestnicy przez dwa dni będą wymieniać doświadczenia, prowadzić wykłady oraz dyskutować m.in. nad sytuacją geopolityczną w wymiarze Rosja - Zachód. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów, prezentacja wyników badań przedstawicieli polskiego oraz międzynarodowego środowiska naukowego na temat geopolitycznego wymiaru relacji Rosja - Zachód. Organizatorzy podjęli decyzję o rozszerzeniu formuły konferencji, która przez ostatnie pięć lat koncentrowała się ściśle wokół relacji na linii Warszawa-Moskwa. Uznano jednak, że w obliczu zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa m.in. rosnącej siły potęg azjatyckich, polaryzacji stanowisk wobec współczesnych wyzwań dla światowego bezpieczeństwa, takich jak wojna w Syrii, czy program atomowy Iranu warto podjąć debatę naukową uwzględniającą szerszy kontekst.

W ramach wspomnianego geopolitycznego wymiaru organizatorzy oczekują głębokiej, naukowej dyskusji obejmującej obszar: polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rywalizacji militarnej, działalności służb specjalnych, wojny informacyjnej, walki o globalne wpływy na arenie międzynarodowej. Dopuszcza się również inne, zaproponowane przez uczestników tematy rozważań, które będą się mieściły w geopolitycznym wymiarze relacji.

VI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Polska - Rosja na temat "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód" zorganizował Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

« Powrót

Galeria