Aktualności

14-11-2019

ZUS świętuje 40 - lecie

ZUS świętuje 40 - lecie

13 listopada siedlecki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świętował swoje 40. urodziny. Do udziału w uroczystościach został zaproszony Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Siedlecki Oddział, którym obecnie kieruje dyrektor Marek Paczuski, jako samodzielna jednostka terenowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został powołany 1 października 1979 roku decyzją Prezesa ZUS z dnia 30 sierpnia 1979 r. 

Na przestrzeni 40 lat siedlecki Oddział realizował powierzone zadania tak, by nie zawieść zaufania polskiego społeczeństwa, które oczekuje od ZUS rzetelności i solidności. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest wysoka pozycja Oddziału na tle pozostałych jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwieńczona sukcesem realizacja licznych inicjatyw i projektów, których celem jest optymalizacja oraz podnoszenie standardów realizacji zadań, a przede wszystkim wyniki badania poziomu satysfakcji klientów i jakości ich obsługi.

Rok 2019 jest wyjątkowy ze względu na fakt, że przebiega pod hasłem obchodów 85 - lecia powołania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 40 - lecia Oddziału w Siedlcach. Placówka siedlecka ma swój wkład w tworzenie historii, wieloletniej tradycji ZUS posiadając ogromny potencjał i dorobek merytoryczny.

Uroczystość jubileuszowa była doskonałą sposobnością do podsumowania 40 - letniej historii Oddziału ZUS w Siedlcach, na której kartach zapisało się mnóstwo osób - pracowników, z ich zaangażowaniem, odpowiedzialnością i poświęceniem, jak również przedstawicieli administracji samorządowej, świata nauki, lokalnych instytucji, organizacji i innych, którzy wspierali prowadzone działania. 

Jubileusz 40. rocznicy powołania siedleckiego Oddziału ZUS jest powodem do dumy i satysfakcji, jak również zobowiązaniem do jeszcze większych starań i odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczeństwa. Na przestrzeni tych czterech dekad zmieniały się przepisy, struktura organizacyjna, lokalizacja - jedno pozostało niezmienne: troska i dbałość o wysokie standardy realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem społecznym mieszkańców naszego regionu. Kluczowe projekty społeczne, do których zobowiązano ZUS, z sukcesem realizowane przez siedlecką jednostkę, jak: ustawa wiekowa, e-składa, e-ZLA, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, e-akta, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy wdrażanie pionierskich rozwiązań dedykowanych klientom (np. Centrum Obsługi Telefonicznej, pierwszy call center w administracji publicznej) pozwalają z satysfakcją podsumować przeszłość, ale przede wszystkim z optymizmem spoglądać w przyszłość Oddziału w Siedlcach, którego pracownicy mają niezbędny potencjał oraz ambicje do podejmowania kolejnych wyzwań.

Jak wielokrotnie podkreślano podczas uroczystości w centrum działań ZUS zawsze jest człowiek, dlatego też wykonywane działania są społecznie użyteczne na rzecz bezpieczeństwa socjalnego obywateli w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Honorowym gościem jubileuszu była prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. W trakcie zostały nagrodzone osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju siedleckiego Oddziału. Nagrodę dla Urzędu Miasta z wyrazami uznania oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw realizowanych przez Oddział ZUS odebrał także Prezydent Miasta Siedlce.

  

« Powrót

Galeria