Aktualno¶ci

08-11-2019

CKU - spotkanie z polsk± pie¶ni± patriotyczn±

CKU - spotkanie z polsk± pie¶ni± patriotyczn±

"Naród, który przestaje ¶piewać, przestaje istnieć" - Oskar Kolberg. W dniu dzisiejszym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach odbyło się kameralne spotkanie z piosenk± patriotyczn±, nawi±zuj±ce do różnych wydarzeń z naszej historii.

Tradycj± CKU stało się upamiętnianie dnia 11 Listopada poprzez wspólne ¶piewanie pie¶ni patriotycznych. Do uczestnictwa zostały zaproszone osoby z różnych instytucji, w¶ród nich Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Obecni byli także: sekretarz Gminy Siedlce Dorota Dmowska - Paczuska, starszy wizytator Kuratorium O¶wiaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Mariusz Bułas, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej Marzena Kowalczuk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach kom. Agnieszka ¦wierczewska oraz emerytowani i obecni nauczyciele CKU i zaproszeni go¶cie. 

¦piew towarzyszył ludziom od zawsze, we wszystkich momentach życia - w chwilach radosnych, podczas zabawy i biesiad, jak również w chwilach dramatycznych. Szczególne miejsce w tym ¶piewaniu zajmowała zawsze polska pie¶ń patriotyczna, która do dzi¶ jest wyj±tkow± lekcj± historii. W trudnych chwilach podtrzymywała walcz±cych na duchu, zagrzewała do walki, wyznaczała rytm marszu, koiła samotno¶ć i tęsknotę za bliskimi. Patriotyczne piosenki, często w naszej historii zakazane, często anonimowe - dawały namiastkę wolno¶ci, pokrzepienie i nadzieję, potrafiły ł±czyć - bo ¶piewali je zarówno młodzi, jak i starsi.
¦piew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest nie tylko ¶wiadectwem historii, ale także sprawdzianem tożsamo¶ci narodowej mieszkańców danego kraju.

Dlatego też, w pi±tkowe przedpołudnie, po raz kolejny wybrzmiały pie¶ni patriotyczne w siedleckim Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czę¶ć muzyczn± poprowadziły słuchaczki i absolwentki placówki: Adrianna Łopacińska, Wioleta Gryczka i Ewelina Romaniuk. Wykonano utwory z okresu I wojny ¶wiatowej, pie¶ni legionowe oraz te, które towarzyszyły Polakom podczas odzyskiwania niepodległo¶ci. W¶ród tytułów należy wymienić "Rotę", "My, pierwsza brygada", "Wojenko, wojenko", "Biały krzyż". Wspólne ¶piewanie ułatwiały teksty eksponowane na ekranie i specjalnie z tej okazji przygotowane ksi±żeczki.

Na zakończenie uroczysto¶ci go¶cie zostali poczęstowani tortem w narodowych barwach.

Ogromne podziękowania dla Pani Dyrektor Edyty Biardy i całego zespołu, za spraw± którego dzisiejsze spotkanie mogło się odbyć. Było ono niezwykle emocjonuj±ce, przypomniało o naszej trudnej historii, czasach niewoli i nieustannych próbach odzyskania niepodległo¶ci. Uczestnicy otrzymali także my¶l przewodni± na współczesny czas, że warto¶ciowe jest to, co okupione wysiłkiem. Warto się starać, warto wychodzić poza granice swojego komfortu, wychylać poza skorupę. "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje" - Jan Paweł II.

 

« Powrót

Galeria