Aktualności

23-02-2012

Przeciw wykluczeniu

Przeciw wykluczeniu

Czwarty rok działalności rozpoczął siedlecki Środowiskowy Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem. Mieszcząca się przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 placówka oferuje swoim podopiecznym wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore na autyzm na skutek odrzucenia przez otoczenie, wycofania i bierności, braku zaradności życiowej, obniżonej odporności psychofizycznej i uzależnienia od opiekunów, tracą nabyte wcześniej umiejętności i w konsekwencji nieodwracalnie stają się uzależnieni od placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, a do funkcjonowania społecznego potrzebują pomocy osób trzecich.
Środowiskowy Dom Samopomocy wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferuje wsparcie psychologiczne i zawodowe. W ramach zajęć odbywają się szkolenia z gastronomii, komputerowe, warsztaty w pracowniach: plastycznej i animacji kultury. Dodatkowo każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w rehabilitacji zdrowotnej oraz treningu pracy. Uczestnictwo w szkoleniach osób niepełnosprawnych intelektualnie daje szansę nabycia większych kompetencji społecznych i zawodowych. Pracownie spełniają cele rehabilitacji społecznej, jakimi są dobre funkcjonowanie, działanie, dobre samopoczucie osób niepełno-sprawnych oraz pełny rozwój ich osobowości. Praca ta pozwala na przygotowanie takich osób do codziennego życia rodzinnego, do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest bardzo istotnym elementem w dalszym kierunku ich rozwoju. Różnorodność rehabilitacji oraz sposób organizowania zajęć przyczynia się do stworzenia osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, dostępu do wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, w których mają możliwość uczestniczyć pełnosprawni. Poprzez takie działania kształtuje się również pozytywne nastawienie, postawę oraz więzi psychospołeczne pomiędzy pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi.
Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, tel. 25 644 30 88, e-mail: s.d.s.siedlce@wp.pl

śds
 

Źródło: dd

« Powrót