Aktualności

26-09-2019

Siedlecki „Ekonomik” zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Filary Ubezpieczeń”

Siedlecki „Ekonomik” zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Filary Ubezpieczeń”

23.09.2019 r. podczas inauguracji Tygodnia Przedsiębiorcy w Warszawie wyróżniono trzy placówki edukacyjne z terenu całego kraju. Wśród nich znalazł się siedlecki „Ekonomik”.

Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk odebrała statuetkę z rąk Prezesa ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Szkoła otrzymała nagrodę w kategorii „Nadzieja ubezpieczeń” za zaangażowanie w programy edukacyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych i podejmowanie wspólnych działań służących podniesieniu jakości i innowacyjności nauczania oraz znajomości zagadnień ubezpieczeniowych.

Członkowie kapituły konkursu, a byli nimi przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw, docenili duże zaangażowanie szkoły w wiele projektów promujących wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. „Lekcje z ZUS”, olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Ponadto siedlecki ZUS i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach łączy umowa partnerska o współpracy. ZUS objął patronatem klasę kształcącą się w zawodzie technika rachunkowości. Partnerzy w porozumieniu zapewnili się o wzajemnej pomocy merytorycznej i udziale we wspólnych przedsięwzięciach. Uczniowie Ekonomika mają pełny dostęp do warsztatów, szkoleń i praktyk organizowanych przez ZUS.
Współpraca daje szansę na znaczący wzrost poziomu świadomości młodych ludzi na temat ubezpieczeń społecznych i ich roli w codziennym życiu.


 

« Powrót