Aktualności

27-08-2019

Plan przy ul. Kazimierzowskiej

Plan przy ul. Kazimierzowskiej

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Siedlce Uchwały Nr IX/90/2019 z dnia 29 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.
Granice obszaru objętego planem oznaczone są grubą, ciągłą linią.

 

 

 

 

 

 

 


Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, stanowisko nr 2, w terminie do 30 września 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Siedlce, Andrzej Sitnik
 

« Powrót