Aktualności

26-08-2019

Awanse zawodowe nauczycieli

Awanse zawodowe nauczycieli

W poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 33 nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce, którzy pomyślnie zdali egzamin.


Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył, w zastępstwie Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, sekretarz Adam Zabijak.

 


Akty mianowania otrzymali:


1. Drozd Marta – SP nr 12
2. Gałązka Anna – I LO
3. Jaczewska Małgorzata – CKP
4. Jakubiak Tatiana – SP nr 7
5. Jastrzębski Mariusz – SP nr 6
6. Jaśniak Justyna – SP nr 7
7. Kempka Mariola – PPP
8. Klewek Ilona – SOSzW
9. Klimek Michał – ZSP nr 1
10. Klukowska Małgorzata – MP nr 9
11. Kosyl Anna – SOSzW
12. Kowalczyk Renata – SP nr 1
13. Krasuska Marta – SP nr 6
14. Kruś – Rowicka Magdalena – SP nr 8
15. Mazur Ewa – SP nr 4
16. Michalak Katarzyna – SP nr 1
17. Miernicki Sławomir – I LO
18. Olędzka Marlena – MP nr 27
19. Pacek – Dołęga Grażyna – SP nr 10
20. Parol Kinga – SP nr 3
21. Pawlak Marta – SP nr 12
22. Płudowski Łukasz – SOSzW
23. Pniewska – Tararuj Izabela – ZSP nr 5
24. Repczuk Wioleta – SP nr 6
25. Seroczyński Karol – SOSzW
26. Sławińska Magdalena – PPP
27. Szaniawska Sylwia – SP nr 8
28. Ks Szczeblewski Łukasz – ZSP nr 3
29. Szmitkowska Alicja – ZSP nr 1
30. Szymczak Małgorzata – MP nr 27
31. Wyrębiak Paulina – CKP
32. Zaniewicz Elżbieta – ZSP nr 2
33. Zdrojewska Anna – SP nr 10

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez nauczycieli ślubowania. Tekst roty odczytała Pani Marta Drozd Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego:


Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg”.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie.
 

* Wcześniej, bo  w dniu 18 lipca 2019 roku, z rąk Prezydenta Miasta Siedlce akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrał o. Karol Bucholc, który został proboszczem parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Obrze – 30.06.2019, gm. Wolsztyn, woj, wielkopolskie.

« Powrót

Galeria