Aktualności

28-06-2019

Woda w zalewie przydatna do kąpieli

Woda w zalewie przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pod nazwą "Zalew Muchawka I" jest przydatna do kąpieli.

Na podstawie:
- art.4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.,poz.59);
- art. 344 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.zm.);
- § 2, § 3 oraz § 4, ust 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z2019 t.,poz.255);
oraz po przeanalizowaniu:
- wyników badań próbki wody pochodzącej z punktu monitoringowego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ,,Zalew Muchawka I", pobranej do analiz laboratoryjnych dnia 24.06.2019 r. r ( Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.62II.1675lz.2019 z dnia26.06.2019 r.).

Uzasadnienie:
Dnia 24 czerwca 2019 t. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach pobrali do analiz mikrobiologicznych 1 próbkę wody z punktu monitoringowego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ,,Zalew Muchawka I" w Siedlcach, zbieg ulic Plażowej i Okrężnej, 08-110 Siedlce. Badania ww. próbki wody wykazały niski poziom bakterii Escherichia coli w 100 ml wody wynoszący 77 jtk próby maksymalnej wartości dopuszczalnej < 1000 jtk, a także niski poziom Enterokoków (paciorkowców kałowych) w l00 ml wody wynoszący 30 jtk przy maksymalnej wartości dopuszczalnej ś400 jtk.
Przeprowadzono również ocenę organoleptyczną wody podczas której nie stwierdzono zanieczyszczeń na powierzchni wody (smug, kożuchów, piany, materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy, innych odpadów w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

W związku z powyższym PPIS w Siedlcach ocenia, iż jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pod nazwą ,,Zalew Muchawka I" spełnia wymagania ww. rozporządzenia.
 

Załączniki:

« Powrót