Aktualności

06-05-2019

Modyfikacja wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Miodowej

Modyfikacja wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Miodowej

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu modyfikacji wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Miodowej na działkach o nr geod. 40/12, 39/16, 38/9 37/6, 36/9 z obrębu 58 w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do zmodyfikowanego wniosku: w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia modyfikacji wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 27 maja 2019 r.

Modyfikacja wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Miodowej

 

« Powrót