Aktualności

03-05-2019

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dziś w całej Polsce obchodzone jest Święto Konstytucji 3 Maja. Mija dokładnie 228 lat, odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako pierwsza w Europie i druga na świecie.

Siedleckie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja były doskonałą okazją do przypomnienia historii, przywiedzeniu pamięci o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa a także przywołaniu refleksji nad współczesnością.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy w siedleckiej katedrze.
Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości w towarzystwie Orkiestry Wojskowej i licznych pocztów sztandarowych przeszli ulicami: B-pa Świrskiego, Kochanowskiego, Piłsudskiego i Floriańską na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki. Tam już tradycyjnie odbyły się uroczystości centralne.
Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem. Obecni byli również radni miejscy z przewodniczącym Henrykiem Niedziółką. Gościliśmy także Waldemara Kraskę – senatora RP. Licznie stawiły się delegacje służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, służby więziennej, społeczności akademickiej i szkolnej, harcerzy, rzemieślników, spółek miejskich, organizacji politycznych i społecznych.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej oraz hymnem narodowym, po czym Naczelnik Gabinetu Prezydenta Ewelina Raczyńska powitała wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał Prezydent Andrzej Sitnik. Treść przemówienia:
Księże Biskupie, Parlamentarzyści, Radni Wojewódzcy i Miejscy, Przedstawiciele Wojska i Służb Mundurowych, Szanowni Goście i Drodzy Mieszkańcy!
Dwieście dwudziesta ósma rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa.
Dziś składamy hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, swoistego testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.
Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.
Dlaczego jest to tak ważne święto? Ponieważ symbolizuje oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Stąd, przez 123 lata zaborów, trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczpospolitej.
Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez obowiązującą Konstytucję z 1997 roku.
Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, stojących na skwerze generała Tadeusza Kościuszki tu i teraz, to ona jest najważniejsza. Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy ograniczania władz, to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed faszyzmem, szowinizmem, rasizmem, homofobią, ksenofobią oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideologią.
Nasza obecna Konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego i jednocześnie nie przygasza naszych europejskich aspiracji.
Dlatego szanujmy Konstytucję! Nie tylko 3-go maja, i nie tylko jako akt prawny sprzed 228 lat! Okazanie szacunku naszej obecnej Konstytucji, dzięki której realizuje się wizja Polski jako części Zachodniego Świata, czy poszanowanie prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom. Miejmy jednocześnie szacunek do naszych osiągnięć jako wspólnoty, i tak, jak wiwatujące tłumy warszawiaków zgromadzone 228 lat temu przed Zamkiem Królewskim, celebrujmy naszą wolność!
Trzeci maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla nas Polaków, szczególne znaczenie. Pamiętajmy o naszej Matce w modlitwie za Polskę i wszystkich Polaków.
Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję Księdzu Biskupowi za dzisiejszą mszę świętą i homilię, Orkiestrze Wojskowej za udział i uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję przedstawicielom miejskich instytucji i organizacji, szkołom i zakładom pracy za włączenie się w miejskie obchody tego święta.
Życzę Państwu miłego i słonecznego popołudnia. Miłego świętowania!


Po przemówieniu Prezydenta Miasta Siedlce złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki. W trakcie wysłuchaliśmy hejnału „Witaj Majowa Jutrzenko” wykonanego przez trębacza na wieży ratusza.
Uroczystość zakończyła wiązanka pieśni patriotycznych i wojskowych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.
Tego dnia w centrum Siedlec rozegrano już tradycyjne biegi uliczne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

 

« Powrót

Galeria