Aktualności

04-03-2019

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C z garażami podziemnymi przy ul. Miodowej na działkach o nr geod. 40/12, 39/16, 38/9 37/6, 36/9 z obrębu 58.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:
- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 , 08-110 Siedlce.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 25 marca 2019 r.

Wniosek w Biuletynie Informacji Publicznej...

 

Załączniki:

« Powrót