Aktualności

26-02-2019

Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce.

Kandydatów zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. Henryka Sienkiewicza 32,
tel. 25  794 30 09, w godz. 8.00-16.00
Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego:
- kto może zostać rodziną zastępczą,
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
- jakie zadania ma rodzina zastępcza,
- jakiego rodzaju wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza,
- warunki utworzenia i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie kierujemy do osób gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. 

« Powrót