Aktualności

21-02-2019

Gospodarka odpadami - zmiana stawek

Gospodarka odpadami - zmiana stawek

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia,że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmienią się miesięczne wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

z 8,50 od osoby na 12,50 zł od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,

z 17,00 od osoby na 25,00 zł od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Od 1 kwietnia 2019 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, będzie wynosić:

Liczba mieszkańców

Wysokość opłaty obowiązująca
od 1.04.2019 r.

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

1

12,50 zł

25,00 zł

2

25,00 zł

50,00 zł

3

37,50 zł

75,00 zł

4

41,50 zł

83,00 zł

5

44,50 zł

89,00 zł

6

46,50 zł

93,00 zł

7

48,50 zł

97,00 zł

8

50,50 zł

101,00 zł

9

52,50 zł

105,00 zł

10

54,50 zł

109,00 zł

Dla ochrony rodzin wielodzietnych stawki opłat maleją sukcesywnie począwszy od 4 osoby w  rodzinie.

Właściciele nieruchomości otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odrębnym zawiadomieniem. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Jeśli nie otrzymają Państwo zawiadomienia do dnia 31 marca 2019 r. uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 45, I piętro, pokój 103, nr kontaktowe: /25/ 794-39-40, 794-39-07, 794-39-43

 

« Powrót