Aktualności

15-02-2019

Pamięci żołnierzy AK

Pamięci żołnierzy AK

O potrzebie zachowania w pamięci zbiorowej tych, którzy po klęsce wrześniowej kontynuowali walkę o wolność i niepodległość, podczas piątkowego spotkania mówił Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Uroczystości związane z 77. rocznicą utworzenia Armii Krajowej zorganizowano w naszym Mieście 15 lutego.

Obchody rozpoczęło spotkanie w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym uczestniczyli uczniowie siedleckich szkół. Oprawę artystyczną przygotowały dzieci i nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego. Działalność Armii Krajowej omówił Witold Bobryk, który podkreślił, że utworzenie jej miało wymiar symboliczny. W ten sposób podkreślono istnienie trzech części Polskich Sił Zbrojnych: Armii Polskiej na Zachodzie, Armii Polskiej w ZSRR i Armii Krajowej. W tym czasie najintensywniejsze działania zbrojne prowadziła ostatnia z nich. Jednocześnie przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową związane było z procesem scalania różnych konspiracyjnych sił zbrojnych w Polsce. Natomiast mjr Andrzej Chojnacki przybliżył zebranym tradycje wojskowe Garnizonu siedleckiego, w którym na przestrzeni wieków służyło wielu znanych i zasłużonych dla naszego Kraju obywateli.

Uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy Armii Krajowej zakończyły się zniczy oraz złożeniem kwiatów przez Harcerki i Harcerzy z Hufca ZHP Podlasie im. H. Sienkiewicza, pod tablicami upamiętniającymi tragiczne wydarzenia z lat okupacji niemieckiej.
 

« Powrót

Galeria