Aktualności

31-12-2018

Korzystajmy rozsądnie!

Korzystajmy rozsądnie!

Wojewoda Mazowiecki apeluje o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej. Szczególnie wówczas, kiedy korzystamy z materiałów pirotechnicznych. W Polsce obowiązuje ich całkowity zakaz sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia.

Korzystając z materiałów pirotechnicznych warto zapoznać się z zasadami, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji – z takim apelem zwraca się do mieszkańców Mazowsza Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Bezpieczne i rozważne korzystanie z pirotechniki przedstawione jest na filmie edukacyjnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w ulotce Bezpieczne korzystanie z fajerwerków (ulotka poniżej).

Wojewoda przestrzega, by korzystając z fajerwerków pamiętać o przepisach art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego), art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), a także art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności).

Pamiętajmy by:
1. Zachować szczególną ostrożność przy odpalaniu materiałów pirotechnicznych. Nieodpowiedni sposób może wywołać pożar, poparzenia, zranienia, wypadek. Najczęstsze obrażenia spowodowane złym i nieodpowiedzialnym używaniem fajerwerków to oparzenia, skaleczenia rąk i głowy, urazy oczu, uszkodzenia słuchu.
2. Upewnić się, czy strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone.
3. Petardy i fajerwerki można odpalać jedynie na otwartej przestrzeni, z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych. Nie wolno rzucać nimi z okien, tarasów oraz w tłumie. W ten sposób można uniknąć obrażeń i uszkodzeń.
4. Kupować wyłącznie fajerwerki z polskim atestem (Polska Norma nr PN-C-86061) i instrukcją obsługi. Przestrzegajmy zaleceń producenta. Na opakowaniu powinny się znajdować także nazwa produktu i klasa bezpieczeństwa, nazwa i adres producenta, data przydatności.
5. Wyrób musi być oznakowany symbolem CE. Etykieta powinna zawierać m.in. nazwę i klasę wyrobu, nazwę i adres producenta (importera), ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego używania i przechowywania, informację o dopuszczalnym wieku użytkowników (18 lat). Do fajerwerków powinna być dołączona instrukcja w języku polskim, z którą należy się zapoznać.
6. Sprawdźmy, czy obudowa nie jest uszkodzona.
7. Zachowajmy bezpieczną odległość i nie pochylajmy się nad ładunkiem.
8. Z wyjątkiem zimnych ogni i flar, fajerwerków nie można odpalać z dłoni. Musimy jednak wiedzieć, że pręt od zimnych ogni może nagrzać się do temperatury 650 stopni C. Po wypaleniu należy pamiętać by odłożyć go do pojemnika z zimną wodą.
9. Rakiety odpalajmy z rur wbitych w podłoże. Nie używaj w tym celu butelek.
10. Nie odpalajmy fajerwerków po wypiciu alkoholu lub użyciu środków odurzających.
11. Fajerwerki mogą wybuchnąć, pamiętajmy by nie trzymać ich w kieszeniach!
12. Nie pozwalajmy by fajerwerkami bawiły się dzieci. W Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18. roku życia.
13. Na czas pokazów pirotechnicznych zapewnijmy spokój i schronienie zwierzętom.
14. W razie wypadku dzwońmy pod numer alarmowy 112. Zakłócanie porządku zgłaszajmy na Policję (997).

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

« Powrót