Aktualności

20-12-2018

Konkurs na stanowisko Prezesa ZUO sp. z o.o.

Konkurs na stanowisko Prezesa ZUO sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w siedzibą w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. www.zuo.siedlce.pl

Termin składania zgłoszeń upływa 3 stycznia 2019 r. o godz. 12.00.

« Powrót