Aktualności

17-12-2018

Młodzi dzieciom: Koncert Talentów

Młodzi dzieciom: Koncert Talentów

Już po raz dziewiąty społeczność liceum "Prusa" wsparła Dom Dziecka w Siedlcach organizując charytatywny Koncert Talentów. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa ilość 36. uczestników. Dla wielu występ był ogromnym przeżyciem; niektórzy w ogóle po raz pierwszy wystąpili przed publicznością.

Inicjatywa realizowana jest co roku, by wesprzeć ofiarowanymi darami siedlecki Dom Dziecka przy ul. Daszyńskiego, poprzez prezentację talentów uzdolnionej młodzieży z Siedlec oraz powiatu. Darczyńcami są uczniowie ze szkół biorących w projekcie. Dary są biletami wstępu na koncert. Tym razem koncert w sali LO im. Prusa zorganizowano w piątek, 7 grudnia.

- Koncert Talentów to projekt charytatywny, edukacyjny, wychowawczy i artystyczny - mówi Anetta Klepacka-Miler z I LO im. B. Prusa w Siedlcach, opiekunka przedsięwzięcia. - Projekt rozpoczął się dziewięć lat temu z inicjatywy szkolnych anglistek: Anny Szyszki i mojej - Anetty Klepackiej-Miler. Biorą w nim udział uczniowie, którzy chcą zaprezentować swój talent, np.: muzyczny, aktorski, plastyczny, taneczny, a jednocześnie czują potrzebę pomagania potrzebującym.

Tegoroczny koncert został podzielony na dwie części. Przygotowania do koncertu zaczęto w październiku. Do finału 7 grudnia był to okres wielu prób, tworzenia z uczniami scenariusza, a także dekoracji. Każda szkoła opracowuje ze swoimi "artystami" oddzielne scenariusze i choreografie występu. W dniu koncertu wszyscy spotykają się podczas próby z nauczycielami ze swoich szkół. W inicjatywie nie chodzi o perfekcyjność wykonania, ale dar serca, który ofiarowują uczniowie. Ważne jest aby docenić wkład każdego ucznia.

Projekt zakłada również współpracę pomiędzy szkołami, uczniami i nauczycielami. Uczniowie nie rywalizują, lecz wspierają swoje występy. Przedsięwzięcie ma też wyrównywać szanse. Dla wielu uczniów mniejszych placówek edukacyjnych występ przed starszymi kolegami jest ogromnym przeżyciem, a nawet marzeniem. Niektórzy po raz pierwszy występują przed większą publicznością, pokonują swą nieśmiałość, uczą się jak śpiewać do mikrofonu. Publiczność "Prusa " wspiera młodszych wykonawców i nagradza ich głośnym aplauzem.

W tym roku podczas Koncertu Talentów wystąpiła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kożuszek, która realizuje dwa projekty edukacyjne i artystyczne: ''Mamy moc'' oraz ''English Club''. Koordynatorką projektów jest absolwentka I LO w Siedlcach - Katarzyna Tymoszuk, a dzieci z tej szkoły uczestniczą m.in. w zajęciach tańca z Sebastianem Trochymiukiem, wicemistrzem Polski.

Praca z uczniami podczas prób była czasem niesamowitych emocji. Warto zauważyć, że aktualnie siedlecka młodzież prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny. Część wykonawców jest jednocześnie uczniami Szkoły Muzycznej w Siedlcach, będącej prawdziwą kuźnią talentów - jej uczniowie występują na scenach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Dzięki tegorocznej inicjatywie społeczności I LO im. B. Prusa w Siedlcach udało się zebrać liczne dary, które służyć będą podopiecznym z Domu Dziecka przez długie tygodnie. Organizatorki: Anetta Klepacka-Miler, Anna Szyszka i Dorota Krasuska serdecznie dziękują wszystkim szkołom za zaangażowanie się w akcję.

W tym roku brały w niej udział szkoły: SP nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, SP nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach, SP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, II LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Kożuszkach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu.

 

opr. JiC na podst. źr.: Anetta Klepacka-Miler; foto: LO im. Prusa: Konrad Bankiewicz

« Powrót

Galeria