Aktualności

17-12-2018

Nie bądźmy obojętni

Nie bądźmy obojętni

W związku z okresem zimowym związanym z występowaniem niskich temperatur Prezydent Siedlec apeluje do mieszkańców Miasta o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą wymagać pomocy.

SZANOWNI MIESZKAŃCY SIEDLEC!
Nie bądźmy obojętni, gdy zobaczymy osobę pozostającą bez opieki, leżącą na ławce albo na ziemi, która z różnych przyczyn wymaga pomocy. Zainteresujmy się samotnie mieszkającymi osobami starszymi – one również mogą potrzebować pomocy, a nie zawsze same o nią poproszą.

Takim osobom należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać służby ratownicze dzwoniąc pod numer 112. Można również telefonicznie powiadomić: Policję – 997; PSP – 998; Pogotowie Ratunkowe – 999; Straż Miejską – 25 794 39 86 lub 661 655 515 (od 7.00 do 23.00).

Pomocy udzieli również:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ul. Sienkiewicza 32, tel.: 25 794 30 01,

a na podstawie decyzji MOPR:
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda
- ul. Świętojańska 4, tel. 25 632 41 90; (gorący posiłek, a także możliwość skorzystania z łaźni i pralni);
- Polski Komitet Pomocy Społecznej - magazyn ul. Starzyńskiego 4; tel. 735 220 222; (żywność, odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt dla niepełnosprawnych);

a także:
- Caritas Diecezji Siedleckiej - ul. Bpa Świrskiego 57; tel. 25 640 71 30; (stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa);
- Polski Czerwony Krzyż - ul. Poniatowskiego 26; tel. 25 632 68 19 (pomoc rzeczowa).

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik
 

« Powrót