Aktualności

04-12-2018

Młodzi, zdolni, docenieni

Młodzi, zdolni, docenieni

Już po raz. 20 przyznane zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów. W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się czternastu uczniów z siedleckich szkół. Dwoje młodych ludzi nagrodzono za średnią ocen 6.0!

W tym roku na terenie Mazowsza nagrodzono łącznie ponad pięciuset stypendystów. 39. młodych laureatów, najwybitniejszych uczniów z terenu działania delegatury w Siedlcach, tj. z powiatów: garwolińskiego, węgrowskiego, łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego i z miasta Siedlce, zostało za wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym, wyróżnionych dyplomami i rocznymi stypendiami w kwocie 2850 zł. Zostanie ona wypłacona w 2 ratach, w bieżącym roku szkolnym. Mateusza Krzyzińskiego z "siedleckiego"Prusa" i Joannę Zygadło z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, nagrodzono za średnią ocen w nauce w roku ubiegłym na poziomie 6.0.

W Siedlcach mamy 14. stypendystów premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego. Dyplomy i nagrody wręczyli im 4 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach m.in.: Mazowiecka Wicekurator Oświaty – Dorota Skrzypek, prezydent Siedlec - Andrzej Sitnik, kierownik Delegatury w Siedlcach kuratorium mazowieckiego – Adam Skup oraz ks. dr Paweł Kindracki – wicedyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Siedleckiej.

Gratulacje za wysiłek włożony w zdobycie tak wielkiego wyróżnienia złożyła młodzieży jako pierwsza Dorota Skrzypek. – Niewątpliwie przyczyniła się do tego Wasza pracowitość i otwartość na wyzwania oraz dociekliwość w dążeniu do odpowiedzi na stawiane sobie pytanie – podsumowała wicekurator. – Talent w połączeniu z ciężką pracą stanowi Wasz najcenniejszy kapitał, który zaowocuje w przyszłości. Jestem przekonana, że stypendium będzie motywacją do dalszej pracy, zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwijania zainteresowań – dodała wicekurator. Dorota Skrzypek podziękowała rodzicom i nauczycielom za dostrzeżenie potencjału młodych i poparcie w osiąganiu zamierzonych celów.

Prezydent Andrzej Sitnik gratulował w imieniu własnym i lokalnego samorządu stypendystom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół. – Wszyscy wiemy, że przyszłość kraju to młodzież: tacy, jak wy stypendyści i pozostali uczniowie. Z nadzieją patrzymy na to, co robicie i jakie osiągacie rezultaty. Dzisiaj zdobywacie wiedzę, ale potem przełoży się to na wybierane zawody i to, jak będziecie mogli żyć i rozwijać się - zwrócił się do młodych prezydent Siedlec.

Ks. Paweł Kindracki przytoczył słowa Papieża Jana Pawła II, zachęcające młodych „do zostawiania dobrych śladów po swoim życiu”. Wezwał do „nie mylenia szczęścia w życiu z wygodnym życiem na kanapie”. - Każdy przejaw wyróżnienia ludzkiej pracy i starań są motorem napędowym naszych działań. Dzisiejsze spotkanie to dowód szacunku i uznania nie tylko dla Was, drodzy stypendyści, ale również dla Waszych rodziców za umiejętne stymulowanie i wspieranie Waszych poczynań, bo wszystko ma swój początek w rodzinie, dopiero później pojawia się szkoła. Pilnujcie tego wszystkiego, co czyni Was mądrzejszymi i lepszymi i dzielcie się swym bogactwem z innymi – prosił ks. Paweł Kindracki. Gratulacje i podziękowania ksiądz katecheta złożył też nauczycielom i dyrektorom szkół. 

Za gratulacje i wsparcie finansowe, które „jest nie do przecenienia” dziękowała jedna ze stypendystek, uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie – Joanna Zygadło. – Pozwoli ono na rozwijanie pasji i zainteresowań. Pozwoli na zakup pomocy naukowych, sfinansowanie obozów naukowych i warsztatów. Joanna Zygadło, cytując maksymę Arystotelesa: miej cel lub ideę działania, zdobądź zasoby dotarcia do nich, użyj zasobów do realizacji celu, dodała: – Dzięki wsparciu jakim jest stypendium, osiąganie celów okazuje się dużo łatwiejsze. Jesteśmy wdzięczni: to dla nas dodatkowa motywacja do pracy i jest znakiem, że to, co robimy jest ważne dla innych.

Wyrazy uznania w Listach gratulacyjnych wyróżnionej młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom, przesłali lokalni parlamentarzyści: Minister Energii, poseł ziemi siedleckiej – Krzysztof Tchórzewski oraz Senator RP – Waldemar Kraska.

A oto wyróżniona stypendiami 14-tka uczniów z siedleckich szkół:

- Mateusz Krzyziński - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa,
- Tomasz Marek Zawadzki - 3 kl. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi,
- Cezary Kacper Kubuj - 3 kl. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,
- Maja Księżopolska - 3 kl. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i. Stanisława Staszica,
- Karol Krypa - 3 kl. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica,
- Marek Robert Wadas - 3 kl. VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
- Aleksandra Wyrębiak - 4 kl. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
- Martyna Jaroszczyk - 4 kl. Technikum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica,
- Natalia Zdańkowska - 3 kl. Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
- Joanna Hapunowicz - 3 kl. IX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
- Przemysław Suchodolski - 2 kl. Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im.gen. Wł. Sikorskiego ,
- Paulina Marciniak - 3 kl. Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema,

- Maria Krzyszczak - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny,

- Anita Markowska - Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach.
 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

« Powrót

Galeria