Aktualności

21-11-2018

Siedlce u progu Niepodległości

Siedlce u progu Niepodległości

Archiwum Państwowe przy ul. Kościuszki 7 zaprasza od 29 listopada na wystawę „Siedlce i region u progu niepodległości”.

Na wystawie pokazane zostaną dokumenty i zdjęcia obrazujące odradzanie się polskiej państwowości na terenie miasta Siedlce i regionu w latach 1917-1920. Zebrane zostały w 7 grup tematycznych, najbardziej charakteryzujących życie społeczne ówczesnego Podlasia: tj.

- odbudowa polskich organów władzy i administracji terenowej,

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w momencie braku okupacyjnych sił porządkowych,

- odbudowa i znaczenie Wojska Polskiego,

- charakterystyczny dla okresu powojennego problem obcokrajowców, jeńców wojennych i emigracji,

- przygotowania do pierwszych w dziejach Polski wyborów powszechnych,

- życie codzienne Polaków w momencie odzyskiwania niepodległości,

- i wreszcie pierwsze objawy rodzącego się kultu Józefa Piłsudskiego, opartego na autorytecie zbudowanym na wkładzie w odzyskanie suwerennego państwa, jeszcze sprzed bitwy warszawskiej.

Prezentowane na wystawie archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, zaś fotografie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Wystawę sfinansowano ze środków Miasta Siedlce oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Wernisaż wystawy będzie też okazją do prezentacji najnowszego wydania publikacji „Prace Archiwalno – Konserwatorskie”. 21 tom wydawanego przez Archiwum Państwowe w Siedlcach czasopisma naukowego, zawiera wiele materiałów związanych z setną rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ekspozycja będzie czynna od 29 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. w auli budynku Archiwum przy ul. Kościuszki 7, w godzinach: poniedziałek - środa, piątek w godz. 8.30-15.00, czwartek w godz. 11.45-17.45.

Serdecznie zapraszam, dyr. AP w Siedlcach
dr Grzegorz Welik


 

« Powrót