Aktualności

06-11-2018

Środki unijne dla SP ZOZ

Środki unijne dla SP ZOZ

6 listopada podpisano umowy o dofinansowanie trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Beneficjentami są siedleckie szpitale: miejski i wojewódzki.

Pierwszą z umów podpisano z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Już niebawem ponad 9,2 mln zł ze środków unijnych trafi do SP ZOZ w Siedlcach na doposażenie placówki w sprzęt medyczny. Z kolei Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach otrzyma ponad 13,3 mln zł z UE na zakup nowoczesnej aparatury medycznej, a także stworzenie pacjentom miejsca do rehabilitacji, rekreacji i edukacji.

We wtorek umowy w sprawie podpisali: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci: Mirosław Józef Leśkowicz – dyrektor SPZOZ w Siedlcach, Marcin Kulicki – prezes zarządu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach i Dariusz Młynarczyk – członek zarządu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Podpisaniu umowy z SP ZOZ towarzyszył prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 22,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 6.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia i z Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

opr.  JiC na podst. info prasowe; foto: Adam Białczak (podlasie24)


 

« Powrót