Aktualności

19-10-2018

W co inwestował samorząd i spółki?

W co inwestował samorząd i spółki?

Zgodnie z zapowiedziami magistrat dokonał aktualizacji map inwestycji w mieście Siedlce: inwestycji samorządu i spółek miejskich. Inwestycje samorządu dotyczą lat 2002-2018, a spółek miejskich okresu 2007-2018.

Inwestycje finansowane bezpośrednio z budżetu m. Siedlce w latach wcześniejszych będą sukcesywnie dodawane do w/w mapy, w miarę analizy środków trwałych.

Samorząd miejski w latach 2002-2018  wykonał łącznie 608 projektów, w tym niektóre to projekty wieloetapowe i wieloletnie. Spółki miejskie (PEC, MPK, ARMS, PWiK, ZUO i STBS) w okresie 2007-2018 zrealizowały 507 inwestycji na kwotę 539 mln zł.

Nowością w stosunku do mapy pierwotnej (tutaj:) jest krótki opis zakresu rzeczowego każdej z inwestycji infrastrukturalnych. Zaktualizowana mapa jest dostępna pod linkiem Inwestycje miejskie.

Jednocześnie, dla zobrazowania skali inwestycji dokonanych w mieście, sporządzono mapę dokonań spółek miejskich, która obejmuje lata 2007 – 2018. Powstała ona w oparciu o ewidencje księgowe spółek.

 

« Powrót