Aktualności

17-10-2018

PGE rozwija laboratorium w Siedlcach

PGE rozwija laboratorium w Siedlcach

PGE Energia Odnawialna pokazała 17 października podczas Dnia otwartego z energią słoneczną na terenie Laboratorium PV przy ul. Zamiejskiej w Siedlcach, nie tylko swoje zamierzenia dot. nowej technologii, ale i jej możliwości. 

Siedleckie Laboratorium PV zostało wyposażone w system monitorowania, gromadzenia danych, analizy, raportowania oraz sterowania pracą. Moc zainstalowanego w czerwcu 2018 roku systemu instalacji fotowoltaicznej wynosi 100 kW (czas pracy ok. 1000 godz.), co przełoży się na produkcję ok. 100 MWh, czyli tyle ile wystarczy, by zaspokoić zapotrzebowanie około 40 gospodarstw domowych. Przy Zamiejskiej mamy też stację transformatorową, meteorologiczną i pomieszczenie "centrum", w którym instalacja jest monitorowana.

Zobacz film, jak powstawało Laboratorium PV przy ul. Zamiejskiej w Siedlcach:

Dzień otwarty zorganizowany został  na terenie oczyszczalni ścieków należącej do PWiK. Oprócz zwiedzania laboratorium PV można było wysłuchać prezentacji na temat jego przeznaczenia oraz technologii w nim zastosowanej. Młodzież z klasy patronackiej PGE EO o profilu "technik - energetyk urządzeń odnawialnych źródeł energii" z siedleckiego "Elektryka" poznała korzyści płynące z energetyki słonecznej. Specjaliści z PGE Energia Odnawialna zaprezentowali różne instalacje PV oraz omawiali korzyści płynące z inwestowania w technologię słoneczną.

Laboratorium, znajdujące się na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach, zajmuje się przede wszystkim porównaniem różnych technologii PV. Głównym celem spółki PGE Energia Odnawialna, należącej do Grupy Kapitałowej PGE jest uzyskanie miarodajnych danych z różnych rodzajów paneli słonecznych oraz informacji na temat czasu ich eksploatacji, produkcji, jak również zmian parametrów, zależnych od panujących warunków pogodowych.

Laboratorium służy porównaniu pracy instalacji PV w różnych konfiguracjach poszczególnych elementów systemu, po to by stworzyć najbardziej efektywną instalację zgodną z potrzebami użytkowników.

Instalacja składa się z 24 „stołów”, na których znajdują się różnorodne moduły PV, podzielone na 8 grup o różnych właściwościach technologicznych. Przeprowadzone w laboratorium badania obejmą m.in. optymalny kąt nachylenia paneli względem słońca, porównywanie zestawów bateryjnych, mikroinwerterów oraz optymizerów. Wśród urządzeń zainstalowanych w Siedlcach znajdują się panele polikrystaliczne, monokrystaliczne, a także cienkowarstwowe.

- Projekt wpisuje się w realizowany przez naszą spółkę program budowy farm fotowoltaicznych oraz programy badawczo–rozwojowe – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna. - Dzisiaj chcemy pokazać, że energetyka słoneczna jest przyjaznym środowisku źródłem energii, dostępnym dla każdego a nie tylko dla dużych koncernów energetycznych – dodaje Arkadiusz Sekściński.

- Jako władze samorządowe niezmiernie cieszymy się z faktu, że PGE nasze miasto wybrało na miejsce tego pięknego laboratorium - stwierdził podczas spotkania wiceprezydent Siedlec Piotr Niewiadomski. - Mam nadzieję, że wyniki tutaj uzyskane i opracowane zostaną wykorzystane przez gospodarstwa domowe i siedleckie firmy, np. przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. Myślę, że i ono w przyszłości powinno włączyć się w pozyskiwanie energii odnawialnej.  

Laboratorium fotowoltaiczne to nie jedyny projekt edukacyjny zrealizowany przez PGE Energia Odnawialna w Siedlcach. W zeszłym roku w ramach współpracy ze spółką uruchomiono program kształcenia na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Ponadto, PGE EO wyposażyła szkolną pracownię OZE w profesjonalny i nowoczesny sprzęt edukacyjny.

 

opr. JiC

« Powrót

Galeria