Aktualności

12-10-2018

100 lat naszego WKU

100 lat naszego WKU

W sali "Podlasie" MOK 12 października zakończono uroczyste obchody 100-lecia funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach. To jedna z 3 komend, które nieprzerwanie działają od 100 lat.

Obchody odbywały się z okazji ustanowionego zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 2012 roku , czyniącego 12 października dniem Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Wspomnianą, jedną z trzech nieprzerwanie istniejących od 1918 roku Komend, jest Komenda w Radomiu, ale siedlecka ma dłuższe tradycje.

Pierwsze, regularne oddziały wojskowe stacjonowały w naszym mieście od 1804 roku - czasów zaboru austriackiego, a pierwsze jednostki formowano od 1809 r. w okresie Księstwa Warszawskiego. 100 lat temu Rada Regencyjna wydała dekret o formowaniu narodowej, regularnej armii polskiej na podstawie Ustawy Tymczasowej o powszechnym obowiązku służby wojskowej. W ustawie rodzące się Państwo Polskie na okręgi wojskowe oraz określono władzę administracyjno-wojskową, którą na terenie okręgu była okręgowa komenda uzupełnień i podległe jej Powiatowe Komendy Uzupełnień. I taką komendę powołano w Siedlcach w 1918 roku. Kontynuatorką jej tradycji instytucjonalnej jest obecnie działająca Wojskowa Komenda Uzupełnień.

100-lecie WKU było okazją do uhonorowania byłych wojskowych komendantów, oficerów i pracowników wojska oraz osób zasłużonych dla naszej instytucji, którzy na co dzień wspierali i wspierają działania na rzecz obronności kraju, medalami "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz Odznakami Pamiątkowymi WKU w Siedlcach. Jedną z Odznak uhonorowano prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego.

W swoich wystąpieniach wojskowi podkreślani konieczność rozbudowy sił zbrojnych oraz podtrzymywanie patriotyzmu m.in. jako gotowości do zachowania niepodległości. - W procesie politycznym ważna jest realizacja działań zmierzających do stałego umacniania niepodległości - mówił obecny szef WKU ppłk Michał Oździński. - Naszą powinnością jest zachowanie jej dla kolejnych pokoleń.

Prezydent Wojciech Kudelski przypomniał natomiast, że pierwsze tzw. popisy, będące swoistym rodzajem ćwiczeń wojskowych i miejscem zbierania wojsk wystawionych na wojny przez okoliczne zaścianki, datujemy na terenie naszego regionu już od połowy XVII wieku, czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej. - Chyba mamy jako naród w genach świadomość zapewnienia sobie bezpieczeństwa przez odpowiednio wcześniejszą wiedzę nt. sił jakimi dysponujemy, rezerw kadrowych i środków finansowych. Praktycznie codziennie jako prezydent podpisuję pisma do komendanta Oździńskiego stawiające mu do dyspozycji sprzęt, samochody i pomoc - deklarował podczas święta Wojciech Kudelski. - Wszystko to po to, aby wiedzieć, czym dysponujemy, kiedy będziemy zmuszeni bronić naszej Ojczyzny. Prezydent przekazał wyrazy szacunku od siedleckiego samorządu i pozostałych samorządowców regionu dla pracy organizacyjnej Komendy na rzecz siły i prestiżu wojska oraz życzył sukcesów w pracy w warunkach pokoju.

Powiatową Komendę Uzupełnień powołano w Siedlcach w 1918 roku. Powstał silny garnizon wojskowy, a motywem tego kroku była obawa przed agresją sowiecką. Jej pierwszym komendantem był płk Aleksander Sawicki. W sierpniu 1944 roku komunistyczne władze zmieniły nazwę struktury wojskowej na Rejonową Komendę Uzupełnień, a jej dowódcą uczyniły por. Bolesława Kubickiego. Od 1952 do 1975 roku funkcjonował w Siedlcach Powiatowy Sztab Wojskowy. Po kolejnej reorganizacji, w 1975 roku w Siedlcach funkcjonowały: Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojskowa Komenda Uzupełnień, z komendantem płk Antonim Chlebowiczem na czele. Od 2016 roku szefem siedleckiego WKU jest ppłk Michał Oździński.

Historia WKU Siedlce w prezentacji pdf poniżej:

aut. JiC

Załączniki:

« Powrót

Galeria