Aktualności

09-10-2018

"Rzeczpospolita" oceniła samorządy

"Rzeczpospolita" oceniła samorządy

W Rankingu Samorządów 2018 dziennika "Rzeczpospolita" w kategorii miast na prawach powiatu, Siedlce uplasowały się na 24. miejscu. Przed nami jest jedynie 9 obecnych miast wojewódzkich. W pierwszej "30-tce" rankingu są tylko dwa miasta Mazowsza: Płock i my. Kryteriami oceny były: trwałość środowiskowa, społeczna i ekonomiczna oraz jakość zarządzania.

Ranking powstaje już od 15 lat, ale podstawowy cel zestawienia jest niezmienny – to próba oceny jakości lokalnego rozwoju. Autorzy opublikowanego 9 października w "Rzeczpospolitej" rankingu, starają się wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany, zrównoważony i trwały rozwój swoich małych ojczyzn i lokalnej wspólnoty, nie naruszając zasobów. Chodzi o te samorządy lokalne, które rozwijając małe Ojczyzny i wspólnoty mieszkańców, opierają się na fundamencie trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania, która jest podstawowym elementem pozostałych trwałości.

W rankingu nie uwzględniano Warszawy, ze względu na inny ustrój prawny oraz jej wielkość.

Cały ranking "Rzeczpospolitej". Pełny ranking w papierowym dodatku "Życie regionów" "Rzeczpospolitej".

Ranking „Rzeczpospolitej” nagradza najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tegorocznej edycji oceniono aż 2500 miast i gmin. Kapituła oceniała m. in. poziom wydatków na ochronę środowiska, transport, kulturę oraz dane dot. samorządów zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.

Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe. Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. W sumie uzyskać można było 100 punktów.

Kryteria oceny

W tym roku zmieniono metodologię rankingu - dokonano sprawdzenia efektywności działań samorządów na rzecz lokalnych społeczności w trzech podstawowych obszarach: trwałości środowiskowej, społecznej i ekonomicznej i dodano kryterium: jakość zarządzania.

W obszarze trwałości ekonomicznej oceniana jest umiejętność samorządu budowy mocnego fundamentu finansowo-gospodarczego. Taki mogą zapewnić działania samorządu m.in. wspierające przedsiębiorczość i miejsca pracy (czego efektem jest wzrost dochodów podatkowych), dobre zarządzanie majątkiem własnym. Polityka finansowa i inwestycyjna samorządu z jednej strony musi zapewniać podstawy rozwoju (stąd pytanie dotyczące inwestycji w podstawową infrastrukturę techniczną), a z drugiej strony nie może być zbyt ekspansywna, drenująca posiadany dziś majątek.

Obszar trwałości społecznej dotyka wielu istotnych kwestii z punktu widzenia mieszkańców. Jako priorytetowe uznano tu działania samorządów w zakresie budowy infrastruktury społecznej. Chodzi zarówno o rzeczywistą budowę różnych obiektów (szkół, żłobków i przedszkoli domów kultury, bibliotek, mieszkań, placów zabaw itp.), ale także wypełnianie tych instytucji odpowiednią treścią.

Fundament trwałości środowiskowej oznacza, że samorządy także muszą dbać, by naturalne i ekologiczne zasoby, służąc obecnym potrzebom, nie ulegały uszczupleniu w sposób nieodwracalny. W ten cel wpisuje się wiele projektów realizowanych na poziomie lokalnym, takich jak walka o czyste powietrze, segregacja śmieci czy wspieranie mieszkańców w coraz większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Elementem uzupełniającym, a jednocześnie niezbędnym do osiągnięcia dobrych wyników w podstawowych trwałościach, jest jakość zarządzania.

Zielona Góra, Boguchwała i Wisznice – to zwycięzcy Rankingu Samorządów 2018 w kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Mogą być przykładem do naśladowania dla innych w osiąganiu zrównoważonego i trwałego rozwoju.

 

opr. JiC na podst. źródła "Rzeczpospolita"

« Powrót